Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

w związku z wystąpieniem epidemii

obowiązujące  od

11 kwietnia 2022 roku

w czasie zagrożenia epidemicznego.

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego


 MEiN, MZ i GIS

 

dla szkół podstawowych