Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Przetarg  nieograniczony 2017

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
ogłasza przetrarg nieograniczony pn." Przygotowanie, dostarczanie i wydanie zestawów obiadowych do stołówki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychachw okresie od 05.09.2017r. do 21.06.2018r."

PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  2018

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

pn.: „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie zestawów obiadowych do stołówki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach w okresie od 5.09.2018r. do 18.06.2019r.” 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie  art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI - plan zamówień publicznych 2019

PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  2019

PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  2020

Ogłoszenie o zamówieniach

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
pn. „ Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie zestawów obiadowych do stołówki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach w okresie od 3.09.2019r. do 24.06.2020r.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 i nr 2 do umowy.

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
SP.36-341-01/19

"Sprostowanie omyłki literowej"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - poprawne

PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  2021

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
pn. „ Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie zestawów obiadowych do stołówki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach w okresie od 3.09.2020r. do 24.06.2021r.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wniosek Zamawiającego w sprawie

przedłużenia terminu związania ofertą 

Druk Oświadczenia

na wyrażenie zgody

Odrzucenie oferty

Wykluczenie Wykonawcy

Odpowiedzi do zapytania

do postępowania SP36/340/01/2020

Załącznik nr 1 i nr 2 do umowy.

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniach

2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Świadczenie usługi cateringu dla
Szkoły Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
w okresie od 6 września 2021r. do 23 czerwca 2022r.

Pozostałe dokumenty znajdują się na BIP-e oraz miniportalu.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021

PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  2022