Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Witaj szkoło!

02 września 2019r. pani dyrektor Danuta Wójcik,
pani wicedyrektor Dorota Woźny oraz wicedyrektor Aneta Derej
z uśmiechem na twarzach powitały uczniów naszej szkoły.
Wszyscy wypoczęci z werwą i zapałem rozpoczęli
nowy rok szkolny 2019/2020.

Dla uczniów klas pierwszy, którzy złożyli ślubowanie oraz przyjęli
akt pasowania był to szczególnie ważny dzień.
Bardzo dziękujemy uczniom klasy IVa za przygotowanie tak ważnej uroczystości jaką było rozpoczęcie nowego roku szkolnego
oraz pasowanie pierwszoklasistów.

Wszystkim naszym Uczniom życzymy, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie sukcesów, a szkoła była dla Was tym miejscem do którego z chęcią będziecie przychodzić.

 

POWODZENIA!

4 października 2019r. odbyły się w naszej szkole obchody IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, którego koordynatorami byli nauczyciele matematyki czyli Beata Żuraw, Ilona Banaś, Zenobia Kowalik i Sylwia Milczarek. Akcja ŚDTM była wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw były przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw: „Hasło dnia”, „Marmur” oraz „Matematyczne spacery”. Potem był już 4 października, czyli sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas „egzaminów”. Nauczyciele przeprowadzali akcję w klasach podczas lekcji matematyki oraz w szkole, gdzie uczniowie klasy 4a podczas przerw stawali się egzaminatorami
i sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia starszych kolegów oraz dorosłych.


Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Taka zamiana ról, gdzie dzieci stają się egzaminatorami jest często bardziej stresująca dla…dorosłych. Dzieci natomiast są niezwykle zmotywowane pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Wszystko odbywało się pod opieką koordynatorów, którzy czuwali nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów.

Każda osoba, która odpowiedziała (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z losu, otrzymała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację. Posiadana legitymacja jest ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole

 

Do zobaczenia na wspólnej zabawie matematycznej w następnym roku podczas
X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia!

 

                                                                                       Beata Żuraw

                                                                                      Nauczyciel matematyki

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM)

W dniach 10-11 października uczniowie klas ósmych wzięli udział w warsztatach "Archipelag Skarbów" organizowanych w szkole podstawowej nr 18 w Tychach. Jest to program profilaktyki zintegrowanej oparty na badaniach naukowych i rekomendowany przez państwowe instytucje, skierowany do młodzieży w wieku 14-16 lat.

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z inicjacją seksualną aż do małżeństwa. 

 

Program Archipelag Skarbów® posiada rekomendacje:

 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii

 • Ośrodka Rozwoju Edukacji

 • Instytutu Psychiatrii i Neurologii

 

Archipelag Skarbów - Co robimy?

 

 • pomagamy młodym ludziom uwierzyć, że możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień, a szczególnie marzeń o pięknej, trwałej miłości na całe życie,
 • zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii,
 • mówimy o pięknie miłości i seksualności pokazując wartość czekania z kontaktami seksualnymi do trwałego i wiernego związku w dorosłości,
 • prowadzimy badania naukowe (diagnozę zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży),
 • wspieramy rodziców i wychowawców.

 

Efekty programu udowodnione w badaniach naukowych:

 

 • ograniczenie korzystania z narkotyków
 • ograniczenie picia alkoholu wśród młodzieży
 • wzrost asertywności w odmawianiu alkoholu i narkotyków
 • przeciwdziałanie seksualizacji
 • ograniczenie korzystania z pornografii przez chłopców
 • obniżenie odsetka współżyjących seksualnie
 • intencja posiadania większej liczby dzieci w przyszłości
 • mniej myśli samobójczych wśród dziewcząt
 • poprawa klimatu klasy

Oficjalna strona programu Archipelag Skarbów

Archipelag skarbów

W nowym roku szkolnym 2019/2020,

zapraszamy uczniów na koła informatyczne

realizowane z Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

 

Uczniowie maja możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań informatycznych.

Będą nie tylko brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, ale również będą zapraszani do udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich zawodach w programowaniu zespołowym.

 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV - VIII

Przewidziano utworzenie dwóch grup, liczebność uczniów na kole: od 10 do 12 osób.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadząca: mgr inż. Sylwia Milczarek.

Zapisy ruszają 5 września

Dodatkowych informacji udziela szkolny koordynator: milczarkowna@o2.pl

 

6 września 2019 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach prowadzonych z udziałem Policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Celem wizyty było przypomnienie dzieciom o zasadach bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole, w domu oraz na podwórku.

Uczniowie klas pierwszych wykazali się dużą wiedzą na tematy poruszane przez gościa - znali numer alarmowy do służb dbających o bezpieczeństwo, wiedzieli w jaki sposób należy przechodzić przez ulicę, co zrobić w przypadku zgubienia się i jak reagować na zaczepki ze strony nieznajomych osób dorosłych.

Pierwszoklasiści w trakcie krótkiej pogadanki poznali także specyfikę zawodu policjanta, mogli również zadać gościowi pytania.

Na zakończenie spotkania uczniowie obejrzeli animowany film utrwalający zdobytą wiedzę.

Spotkanie z policjantem

 

Miło nam poinformować ,że międzynarodowy projekt „Traces of Europe! Erasmus+” realizowany w ramach programu eTwinning uzyskał Krajową Odznakę Jakości. Projekt był realizowany w latach 2016-2019 wraz ze szkołami z Norwegii, Islandii, Włoch oraz Rumunii.

Odznaka ta przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym szkołom, których praca w ramach partnerstwa międzynarodowego uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Odznaka jest uznaniem pracy i publicznym potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską. Projekt został poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:

 

 1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność.

 2. Integracja z programem nauczania.

 3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi.

 4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi.

 5. Wykorzystanie technologii.

 6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja.

Narodowe czytanie

13 września klasy pierwsze wzięły udział w akcji "Narodowe Czytanie" z udziałem wicedyrektorów szkoły - pani Anety Derej i pani Doroty Woźny. "Narodowe Czytanie" to polska akcja społeczna zapoczątkowana w 2012 roku przez Prezydenta RP, mająca na celu propagowanie znajomości literatury narodowej podczas publicznego odczytywania jej fragmentów. Pierwszoklasiści wysłuchali opowiadania Heleny Bross pt. "Tajemniczy przyjaciel". Książka w sposób atrakcyjny i dostępny dla młodszych uczniów propaguje wartości koleżeństwa, życzliwości i niesienia pomocy innym. Wydarzenie uświetnili uczniowie klasy VIIIa, którzy zaprezentowali młodszym kolegom swoje muzyczne talenty.

Wycieczka do ZTM w Katowicach

W czwartek 19.09.2019 r. klasa 2a pojechała na wycieczkę do Zarządu Transportu Metropolitarnego w Katowicach, aby poznać w jaki sposób organizuje się, zarządza i nadzoruje lokalnym transportem zbiorowym. Zapoznali się z pracą kierowcy autobusowego, kontrolera biletów, pracą osób zarządzających transportem.
Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z osobami niewidomymi. Dowiedzieli się jaką rolę dla osoby niewidomej pełni pies, biała laska.
Czego oczekują osoby niewidome kiedy samodzielnie poruszają się po ulicach miasta, korzystają ze środków transportu publicznego.

Krajowa odznaka jakości naszej szkoły!

 List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów. Była to najliczniejsza młodzieżowa organizacja konspiracyjna, odwołująca się do tradycji harcerskich II Rzeczpospolitej.

 

Przypominając o wartościach i ideałach, jakie wiążą się ze służbą w harcerstwie, minister Dariusz Piontkowski pragnie zwrócić uwagę na działalność tych organizacji, zachęcając do wspierania ich bieżącej aktywności.

 

 

„Twoje Dane – Twoja Sprawa” – X Jubileuszowa edycja

 

Po raz drugi przystąpiliśmy do Programu Edukacyjnego „„Twoje Dane – Twoja Sprawa”, realizowanego pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli;

 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;

 • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

 •  

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie).

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

 

26 września 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków , który został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku w celu promowania różnorodności językowej naszego kontynentu. Celem obchodów tego święta jest uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia. Aby zmotywować uczniów i  zachęcić ich do nauki języków obcych, oraz podkreślić jak ważna jest ich znajomość we wspólnej Europie uczniowie odegrali pełne humoru scenki w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim. Odbył się także quiz wiedzy na temat kultury państw europejskich dla klas VII oraz VIII. Uczniowie klas IV-VIII brali udział w konkursie plastycznym na plakat ilustrujący hasło  ,,Języki otwierają drzwi do Europy” . Plakaty można było podziwiać w dniu obchodów ww. uroczystości na sali gimnastycznej.

 

 

Wyniki konkursu

I miejsce Adam Harańczyk

II miejsce Albert Hamerlik

III miejsce Xawery Sawicki

 

 

 

IMG_20190926_131353

 

IMG_20190926_131344

 

IMG_20190926_130911

 

IMG_20190926_130906

 

IMG_20190926_125338

 

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 23. 09.2019 w naszej szkole zorganizowaliśmy ,, Akcję sprzątania świata’’ Akcja odbyła się pod hasłem ,, Posprzątajmy sobie w głowach by nie śmiecić więcej’’W tym dniu uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na zielono.Dzieci przyniosły kwiatki doniczkowe, które rozmieszczone zostały 
w całej szkole.Uczniowie zadeklarowali,  że będą dbali   o rośliny w swoich  klasach. Młodzież przygotowała plakaty i hasła uświadamiające potrzebę dbania o naszą planetę.Odbył się również Quiz –o tematyce ekologicznej  na dwóch poziomach :-dla klas I-III i IV –VIII. Pytania i odpowiedzi uczniowie rozwiązywali na komputerach walcząc
o jak największą ilość punktów.W tym dniu
klasach odbyły się również liczne dyskusje na temat ochrony środowiska
i dbania o czystość  naszej planety Ziemi.

 

 

 

 

2 października klasy 5e oraz 5d wybrały się na wycieczkę. Wdrapaliśmy się na Wzgórze Grojec i rozwiązywaliśmy zagadki przyrodnicze. Zwiedzaliśmy także centrum Żywca, spacerowaliśmy parkiem Habsburgów oraz zwiedziliśmy Pałac Habsburgów. Podziwialiśmy budowle w Parku Miniatur. Odwiedziliśmy zwierzęta w Mini Zoo. Były też chwile grozy... .

Udało nam się sfotografować żmiję zygzakowatą.

 

Wycieczka bardzo się nam podobała, nie możemy doczekać się następnej.

Wycieczka...

Akcja sprzątania świata

Dzień Otwarty Koszar 

W piątek 4 października 2019 r. klasa 2a otrzymała zaproszenie od 18 batalionu powietrznodesantowego na Dzień Otwartych Koszar. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w uroczystym apelu z udziałem kompanii honorowej, zobaczyć pokaz dynamiczny, skoki spadochronowe oraz sprzęt, wyposażenie batalionu, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i GOPR. Zwiedziliśmy bazę szkoleniową, teren jednostki wojskowej. A co dla dzieci okazało się najważniejsze - zjadły grochówkę i przeszły tor komandosa.

Warsztaty w Mediatece

Dnia 10 października 2019r. klasa 2b miała ogromną przyjemność uczestniczyć w warsztatach literacko - muzycznych organizowanych przez Mediatekę.
Pani Joanna Bronisławska zorganizowała dla nas wspaniałe zajęcia, podczas których uczniowie mieli okazję wyrazić siebie poprzez muzykę
i wspólnie stworzyć "bajkę-grajkę" na podstawie znanej większości książeczki Zbigniewa Lengren pt. "Gałgankowy skarb". Wspólna zabawa z instrumentami z całego świata, była ciekawym doświadczeniem a tworzenie muzyki dostarczało wiele przyjemności
i uśmiechu.

Wydarzenia szkolne 2019 / 2020

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty
i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972r. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.14 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość uświetnili swoja obecnością  Zastępca Prezydenta ds. Społecznych – pan Maciej Gramatyka oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach – pani Dorota Gnacik. W obchodach uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.

W części oficjalnej głos zabrał Zastępca Prezydenta ds. Społecznych pan Maciej Gramatyka oraz dyrektor szkoły- pani Danuta Wójcik, którzy podziękowali za trud włożony każdego dnia
w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Następnie pani dyrektor szkoły wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom, a uczniowie w części artystycznej tańcem, śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali gościom, nauczycielom
i pracownikom szkoły drobne upominki.

Spotkanie z Panem Poetą

 

Dnia 10.10.2019r. uczniowie klasy 1a oraz 1b udali się do Mediateki, gdzie mieli zaszczyt poznać Pana Poetę – autora książek dla dzieci m.in. : „Kura co tyła na diecie”, „Paw co ogon miał z przyjaźni”, „Kaczka co przebrała miarkę”.

W trakcie spotkania uczniowie wcielili się w role głównych bohaterów, dowiedzieli się co to prawdziwa przyjaźń pomagając Pawiowi w odzyskaniu ogona, nakarmili Kurę, zaproponowali własne stylizacje modowe Kaczce, która nie wiedziała co ubrać na randkę z kaczorem. Spotkanie z Panem Poetą na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dwie uczennice z naszej szkoły z klasy VI d przygotowały akcję zbiórki potrzebnych rzeczy dla Schroniska dla zwierząt w Tychach. Zwierzęta przed zimą mają ogromne potrzeby. Wielu mieszkańców schroniska wymaga specjalnej diety, badań, zabiegów operacyjnych. Wszystkie potrzebują ciepła i miłości oraz szukają kochających właścicieli.

Bardzo prosimy o wsparcie tego jakże szczytnego celu oraz pomoc rzeczową.

Zbieramy : karmę specjalistyczną, weterynaryjną dla psów i kotów ( hepatic, gastro , hipoalergenic), karmy suche i mokre dla psów i  kotów  zdrowych, karmę dedykowaną dla szczeniąt i kociąt, żwirki dla kotów. , obroże, smycze, szelki, koce, podkłady, legowiska, drapaki, miseczki, gryzaki, zabawki

Będziemy wdzięczni za wszelkie przejawy pomocy.

 

Dary można składać przy wejściu do szkoły we wskazanym miejscu.

Wszystkie zebrane rzeczy zostaną przewiezione i przekazane do schroniska przez rodziców dziewczynek organizujących zbiórkę.

Tychy dla schroniska.