Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Witaj szkoło!

02 września 2019r. pani dyrektor Danuta Wójcik,
pani wicedyrektor Dorota Woźny oraz wicedyrektor Aneta Derej
z uśmiechem na twarzach powitały uczniów naszej szkoły.
Wszyscy wypoczęci z werwą i zapałem rozpoczęli
nowy rok szkolny 2019/2020.

Dla uczniów klas pierwszy, którzy złożyli ślubowanie oraz przyjęli
akt pasowania był to szczególnie ważny dzień.
Bardzo dziękujemy uczniom klasy IVa za przygotowanie tak ważnej uroczystości jaką było rozpoczęcie nowego roku szkolnego
oraz pasowanie pierwszoklasistów.

Wszystkim naszym Uczniom życzymy, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie sukcesów, a szkoła była dla Was tym miejscem do którego z chęcią będziecie przychodzić.

 

POWODZENIA!

4 października 2019r. odbyły się w naszej szkole obchody IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, którego koordynatorami byli nauczyciele matematyki czyli Beata Żuraw, Ilona Banaś, Zenobia Kowalik i Sylwia Milczarek. Akcja ŚDTM była wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw były przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw: „Hasło dnia”, „Marmur” oraz „Matematyczne spacery”. Potem był już 4 października, czyli sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas „egzaminów”. Nauczyciele przeprowadzali akcję w klasach podczas lekcji matematyki oraz w szkole, gdzie uczniowie klasy 4a podczas przerw stawali się egzaminatorami
i sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia starszych kolegów oraz dorosłych.


Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Taka zamiana ról, gdzie dzieci stają się egzaminatorami jest często bardziej stresująca dla…dorosłych. Dzieci natomiast są niezwykle zmotywowane pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Wszystko odbywało się pod opieką koordynatorów, którzy czuwali nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów.

Każda osoba, która odpowiedziała (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z losu, otrzymała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację. Posiadana legitymacja jest ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole

 

Do zobaczenia na wspólnej zabawie matematycznej w następnym roku podczas
X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia!

 

                                                                                       Beata Żuraw

                                                                                      Nauczyciel matematyki

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM)

W dniach 10-11 października uczniowie klas ósmych wzięli udział w warsztatach "Archipelag Skarbów" organizowanych w szkole podstawowej nr 18 w Tychach. Jest to program profilaktyki zintegrowanej oparty na badaniach naukowych i rekomendowany przez państwowe instytucje, skierowany do młodzieży w wieku 14-16 lat.

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z inicjacją seksualną aż do małżeństwa. 

 

Program Archipelag Skarbów® posiada rekomendacje:

 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii

 • Ośrodka Rozwoju Edukacji

 • Instytutu Psychiatrii i Neurologii

 

Archipelag Skarbów - Co robimy?

 

 • pomagamy młodym ludziom uwierzyć, że możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień, a szczególnie marzeń o pięknej, trwałej miłości na całe życie,
 • zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii,
 • mówimy o pięknie miłości i seksualności pokazując wartość czekania z kontaktami seksualnymi do trwałego i wiernego związku w dorosłości,
 • prowadzimy badania naukowe (diagnozę zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży),
 • wspieramy rodziców i wychowawców.

 

Efekty programu udowodnione w badaniach naukowych:

 

 • ograniczenie korzystania z narkotyków
 • ograniczenie picia alkoholu wśród młodzieży
 • wzrost asertywności w odmawianiu alkoholu i narkotyków
 • przeciwdziałanie seksualizacji
 • ograniczenie korzystania z pornografii przez chłopców
 • obniżenie odsetka współżyjących seksualnie
 • intencja posiadania większej liczby dzieci w przyszłości
 • mniej myśli samobójczych wśród dziewcząt
 • poprawa klimatu klasy

Oficjalna strona programu Archipelag Skarbów

Archipelag skarbów

W nowym roku szkolnym 2019/2020,

zapraszamy uczniów na koła informatyczne

realizowane z Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

 

Uczniowie maja możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań informatycznych.

Będą nie tylko brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, ale również będą zapraszani do udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich zawodach w programowaniu zespołowym.

 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV - VIII

Przewidziano utworzenie dwóch grup, liczebność uczniów na kole: od 10 do 12 osób.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadząca: mgr inż. Sylwia Milczarek.

Zapisy ruszają 5 września

Dodatkowych informacji udziela szkolny koordynator: milczarkowna@o2.pl

 

6 września 2019 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach prowadzonych z udziałem Policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Celem wizyty było przypomnienie dzieciom o zasadach bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole, w domu oraz na podwórku.

Uczniowie klas pierwszych wykazali się dużą wiedzą na tematy poruszane przez gościa - znali numer alarmowy do służb dbających o bezpieczeństwo, wiedzieli w jaki sposób należy przechodzić przez ulicę, co zrobić w przypadku zgubienia się i jak reagować na zaczepki ze strony nieznajomych osób dorosłych.

Pierwszoklasiści w trakcie krótkiej pogadanki poznali także specyfikę zawodu policjanta, mogli również zadać gościowi pytania.

Na zakończenie spotkania uczniowie obejrzeli animowany film utrwalający zdobytą wiedzę.

Spotkanie z policjantem

 

Miło nam poinformować ,że międzynarodowy projekt „Traces of Europe! Erasmus+” realizowany w ramach programu eTwinning uzyskał Krajową Odznakę Jakości. Projekt był realizowany w latach 2016-2019 wraz ze szkołami z Norwegii, Islandii, Włoch oraz Rumunii.

Odznaka ta przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym szkołom, których praca w ramach partnerstwa międzynarodowego uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Odznaka jest uznaniem pracy i publicznym potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską. Projekt został poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:

 

 1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność.

 2. Integracja z programem nauczania.

 3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi.

 4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi.

 5. Wykorzystanie technologii.

 6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja.

Narodowe czytanie

13 września klasy pierwsze wzięły udział w akcji "Narodowe Czytanie" z udziałem wicedyrektorów szkoły - pani Anety Derej i pani Doroty Woźny. "Narodowe Czytanie" to polska akcja społeczna zapoczątkowana w 2012 roku przez Prezydenta RP, mająca na celu propagowanie znajomości literatury narodowej podczas publicznego odczytywania jej fragmentów. Pierwszoklasiści wysłuchali opowiadania Heleny Bross pt. "Tajemniczy przyjaciel". Książka w sposób atrakcyjny i dostępny dla młodszych uczniów propaguje wartości koleżeństwa, życzliwości i niesienia pomocy innym. Wydarzenie uświetnili uczniowie klasy VIIIa, którzy zaprezentowali młodszym kolegom swoje muzyczne talenty.

Wycieczka do ZTM w Katowicach

W czwartek 19.09.2019 r. klasa 2a pojechała na wycieczkę do Zarządu Transportu Metropolitarnego w Katowicach, aby poznać w jaki sposób organizuje się, zarządza i nadzoruje lokalnym transportem zbiorowym. Zapoznali się z pracą kierowcy autobusowego, kontrolera biletów, pracą osób zarządzających transportem.
Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z osobami niewidomymi. Dowiedzieli się jaką rolę dla osoby niewidomej pełni pies, biała laska.
Czego oczekują osoby niewidome kiedy samodzielnie poruszają się po ulicach miasta, korzystają ze środków transportu publicznego.

Krajowa odznaka jakości naszej szkoły!

 List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów. Była to najliczniejsza młodzieżowa organizacja konspiracyjna, odwołująca się do tradycji harcerskich II Rzeczpospolitej.

 

Przypominając o wartościach i ideałach, jakie wiążą się ze służbą w harcerstwie, minister Dariusz Piontkowski pragnie zwrócić uwagę na działalność tych organizacji, zachęcając do wspierania ich bieżącej aktywności.

 

 

„Twoje Dane – Twoja Sprawa” – X Jubileuszowa edycja

 

Po raz drugi przystąpiliśmy do Programu Edukacyjnego „„Twoje Dane – Twoja Sprawa”, realizowanego pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli;

 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;

 • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

 •  

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie).

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

 

26 września 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków , który został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku w celu promowania różnorodności językowej naszego kontynentu. Celem obchodów tego święta jest uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia. Aby zmotywować uczniów i  zachęcić ich do nauki języków obcych, oraz podkreślić jak ważna jest ich znajomość we wspólnej Europie uczniowie odegrali pełne humoru scenki w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim. Odbył się także quiz wiedzy na temat kultury państw europejskich dla klas VII oraz VIII. Uczniowie klas IV-VIII brali udział w konkursie plastycznym na plakat ilustrujący hasło  ,,Języki otwierają drzwi do Europy” . Plakaty można było podziwiać w dniu obchodów ww. uroczystości na sali gimnastycznej.

 

 

Wyniki konkursu

I miejsce Adam Harańczyk

II miejsce Albert Hamerlik

III miejsce Xawery Sawicki

 

 

 

IMG_20190926_131353

 

IMG_20190926_131344

 

IMG_20190926_130911

 

IMG_20190926_130906

 

IMG_20190926_125338

 

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 23. 09.2019 w naszej szkole zorganizowaliśmy ,, Akcję sprzątania świata’’ Akcja odbyła się pod hasłem ,, Posprzątajmy sobie w głowach by nie śmiecić więcej’’W tym dniu uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na zielono.Dzieci przyniosły kwiatki doniczkowe, które rozmieszczone zostały 
w całej szkole.Uczniowie zadeklarowali,  że będą dbali   o rośliny w swoich  klasach. Młodzież przygotowała plakaty i hasła uświadamiające potrzebę dbania o naszą planetę.Odbył się również Quiz –o tematyce ekologicznej  na dwóch poziomach :-dla klas I-III i IV –VIII. Pytania i odpowiedzi uczniowie rozwiązywali na komputerach walcząc
o jak największą ilość punktów.W tym dniu
klasach odbyły się również liczne dyskusje na temat ochrony środowiska
i dbania o czystość  naszej planety Ziemi.

 

 

 

 

2 października klasy 5e oraz 5d wybrały się na wycieczkę. Wdrapaliśmy się na Wzgórze Grojec i rozwiązywaliśmy zagadki przyrodnicze. Zwiedzaliśmy także centrum Żywca, spacerowaliśmy parkiem Habsburgów oraz zwiedziliśmy Pałac Habsburgów. Podziwialiśmy budowle w Parku Miniatur. Odwiedziliśmy zwierzęta w Mini Zoo. Były też chwile grozy... .

Udało nam się sfotografować żmiję zygzakowatą.

 

Wycieczka bardzo się nam podobała, nie możemy doczekać się następnej.

Wycieczka...

Akcja sprzątania świata

Dzień Otwarty Koszar 

W piątek 4 października 2019 r. klasa 2a otrzymała zaproszenie od 18 batalionu powietrznodesantowego na Dzień Otwartych Koszar. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w uroczystym apelu z udziałem kompanii honorowej, zobaczyć pokaz dynamiczny, skoki spadochronowe oraz sprzęt, wyposażenie batalionu, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i GOPR. Zwiedziliśmy bazę szkoleniową, teren jednostki wojskowej. A co dla dzieci okazało się najważniejsze - zjadły grochówkę i przeszły tor komandosa.

Warsztaty w Mediatece

Dnia 10 października 2019r. klasa 2b miała ogromną przyjemność uczestniczyć w warsztatach literacko - muzycznych organizowanych przez Mediatekę.
Pani Joanna Bronisławska zorganizowała dla nas wspaniałe zajęcia, podczas których uczniowie mieli okazję wyrazić siebie poprzez muzykę
i wspólnie stworzyć "bajkę-grajkę" na podstawie znanej większości książeczki Zbigniewa Lengren pt. "Gałgankowy skarb". Wspólna zabawa z instrumentami z całego świata, była ciekawym doświadczeniem a tworzenie muzyki dostarczało wiele przyjemności
i uśmiechu.

Wydarzenia szkolne 2019 / 2020

Deutsch Plus+

Robotyka w szkole

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach przystąpiła do projektu Deutsch Plus+ prowadzonego przez Goethe Institut, w ramach którego powstanie sieć szkół zaangażowanych w promowanie języka niemieckiego jako języka obcego w szkołach. Szkoły należące do sieci biorą udział w projektach, programach i konkursach związanych
z językiem niemieckim, kładąc szczególny nacisk na doskonalenie i rozwijanie kompetencji kadry
nauczycieli-germanistów. Projekt ma na celu zainteresowanie uczniów i nauczycieli językiem niemieckim i kulturą Niemiec, co zapewni im w przyszłości lepszą pozycję na rynku pracy dzięki umiejętnościom językowym.

W projekcie Deutsch Plus+ zaplanowano różne imprezy, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, a także wymianę informacji między dyrektorami, gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów zrzeszonych szkół. W ramach projektu w dniach 9-10 2019r. października odbyły się w naszej szkole pierwsze warsztaty w języku niemieckim na temat kultury i obyczajów niemieckich, a także z dziedziny ochrony środowiska, prowadzone przez zaproszonych gości: Antoninę Nowak – wolontariusza Goethe Instytutu oraz Małgorzatę Bubik – prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

To już kolejne zajęcia w ramach koła informatycznego realizowanego we współpracy z Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Dziś na zajęciach przyjazne roboty OTTO oparte o ARDUINO. Poznaliśmy edytor mBlock do sterowania robotami i ułożyliśmy pierwsze sekwencje tańca, był Dance, FUN i przy okazji spora dawka nauki.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty
i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972r. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.14 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość uświetnili swoja obecnością  Zastępca Prezydenta ds. Społecznych – pan Maciej Gramatyka oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach – pani Dorota Gnacik. W obchodach uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.

W części oficjalnej głos zabrał Zastępca Prezydenta ds. Społecznych pan Maciej Gramatyka oraz dyrektor szkoły- pani Danuta Wójcik, którzy podziękowali za trud włożony każdego dnia
w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Następnie pani dyrektor szkoły wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom, a uczniowie w części artystycznej tańcem, śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali gościom, nauczycielom
i pracownikom szkoły drobne upominki.

Spotkanie z Panem Poetą

 

Dnia 10.10.2019r. uczniowie klasy 1a oraz 1b udali się do Mediateki, gdzie mieli zaszczyt poznać Pana Poetę – autora książek dla dzieci m.in. : „Kura co tyła na diecie”, „Paw co ogon miał z przyjaźni”, „Kaczka co przebrała miarkę”.

W trakcie spotkania uczniowie wcielili się w role głównych bohaterów, dowiedzieli się co to prawdziwa przyjaźń pomagając Pawiowi w odzyskaniu ogona, nakarmili Kurę, zaproponowali własne stylizacje modowe Kaczce, która nie wiedziała co ubrać na randkę z kaczorem. Spotkanie z Panem Poetą na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dwie uczennice z naszej szkoły z klasy VI d przygotowały akcję zbiórki potrzebnych rzeczy dla Schroniska dla zwierząt w Tychach. Zwierzęta przed zimą mają ogromne potrzeby. Wielu mieszkańców schroniska wymaga specjalnej diety, badań, zabiegów operacyjnych. Wszystkie potrzebują ciepła i miłości oraz szukają kochających właścicieli.

Bardzo prosimy o wsparcie tego jakże szczytnego celu oraz pomoc rzeczową.

Zbieramy : karmę specjalistyczną, weterynaryjną dla psów i kotów ( hepatic, gastro , hipoalergenic), karmy suche i mokre dla psów i  kotów  zdrowych, karmę dedykowaną dla szczeniąt i kociąt, żwirki dla kotów. , obroże, smycze, szelki, koce, podkłady, legowiska, drapaki, miseczki, gryzaki, zabawki

Będziemy wdzięczni za wszelkie przejawy pomocy.

 

Dary można składać przy wejściu do szkoły we wskazanym miejscu.

Wszystkie zebrane rzeczy zostaną przewiezione i przekazane do schroniska przez rodziców dziewczynek organizujących zbiórkę.

Tychy dla schroniska.

Na rzecz dzieci z domu dziecka

Beskid Śląski - wycieczka

Lekcja archeologii

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym  w szkole zostanie przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Mysłowicach. 

Akcja potrwa od 15 października
do 8 listopada 2019r.

Zbieramy artykuły szkolne papiernicze:

- zeszyty

- ołówki

- długopisy

- bloki

- itp. 

Rzeczy można będzie składać do kartonów wystawionych przy wejściu do szkoły.            
Za każdy złożony dar serdecznie dziękujemy.

W dniu 17.10 2019 klasy 7a, 7b, 8b miały okazje uczestniczyć w wycieczce w Beskid Ślaski. Uczniowie zdobyli szczyt Czantoria Wielka( 995m n.p.m). Wystartowaliśmy z Poniwca, trasa liczyła ok 8 km, pogoda nas rozpieszczała, cudowne słońce nas ogrzewało a góry zapewniły cudowne widoki. Na szczycie uczniowie mieli okazje zobaczyć wspaniały krajobraz górski  z wieży widokowej, następnie poszaleć na torze saneczkowym, kolejnym punktem była Sokolarnia, gdzie mieliśmy okazje zobaczyć najbardziej drapieżne ptaki jak Jastrząb czy Orzeł, lub Sowę Puchacz, ostatnim punktem programu był zjazd wyciągiem prawie ze do samego autokaru:)

Klasa 2a podczas poniedziałkowych zajęć 21.10.2019 miała okazję dowiedzieć się czym jest archeologia, kim jest archeolog, jak dotrzeć do skarbów ukrytych w ziemi.

Odpowiedzi na te pytania otrzymaliśmy od rodziców naszego kolegi Wojtka.

 

Pani Natalii i Panu Markowi bardzo dziękujemy za ciekawe zajęcia i miło spędzony czas.

"Szkoła pamięta"

25 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej #SzkołaPamięta. Akcja miała na celu organizację działań upamiętniających ważne postaci związane ze społecznością lokalną, m.in. Kazimierza Wejcherta, ks. Jana Kapicy, czy Łucji Staniczek.

W tym dniu młodzież uprzątnęła groby oraz zapaliła znicze w miejscach związanych z osobami zasłużonymi dla Tychów, którzy na stałe zapisali się na kartach historii miasta.

Zwieńczeniem tych działań było przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej tym osobom.

Znamy skład nowego Samorządu Uczniowskiego

                                                                                           czytaj więcej...

 

Kolejna Odznaka Jakości dla Naszej Szkoły

 

Z radością informujemy, że szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie ,,Traces of  Europe! Erasmus +”. Oznacza to, że praca nauczycieli, uczniów oraz szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejskim poziom.

 

 

W dniu 30 września 2019 r. klasy 5a i 5b uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych w terenie.

Przyrodnicy z Pracowni Edukacji Żywej Pani Maja i Pan Bogdan zaprezentowali nam na czym polega praca przyrodnika. Pokazali sposoby doświadczania przyrody poprzez dotyk, wzrok i słuch. Szukaliśmy śladów zwierząt, doświadczaliśmy jak widzi nietoperz.
Obserwowaliśmy drzewa i inne rośliny, których jest wokół nas tak dużo, a tak rzadko zauważamy jakie są piękne.

Warsztaty przyrodnicze

25 października klasa 5e wzięła udział w akcji "Szkoła Pamięta". Zapaliliśmy znicze oraz złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Katynia w Tychach.

"19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI"

 

                                                                          czytaj więcej

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

 
23 października 2019r. dwie uczennice, 
Justyna Woźny z klasy Vb i Maja Milczarek z klasy VIb reprezentowały naszą szkołę w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Historycznej "Śląsk - powstania śląskie oraz II wojna światowa" w Kochanowicach. Konkurs odbył się w ramach obchodów 100.rocznicy wybuchu I powstania śląskiego oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i projektu "Różne Drogi Wolności". Maja Milczarek zajęła II miejsce, a Justyna Woźny,najmłodszy uczestnik konkursu, IV miejsce.
 
 
Serdecznie gratulujemy sukcesu !

W dniu 8 listopada 2019 roku pragnęliśmy uczcić 101 Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Odśpiewaliśmy uroczyście Hymn Państwowy oraz wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Wysłuchaliśmy również wspaniałej prezentacji w wykonani uczniów klas trzecich na temat, jak Polska walczyła o swoją niepodległość. 

Obchody 101 Rocznicy odzyskania Niepodległości

Jesień to czas przygotowań do zimy. Schronisko dla bezdomnych zwierząt musi wiele zrobić aby zapewnić swoim podopiecznym ciepło i posiłek. Dwie uczennice z klasy VI d : Marta Jarząbek
i Kamila Stolecka postanowiły pomóc. Na terenie naszej szkoły zorganizowały Akcję charytatywną aby wesprzeć nasze schronisko w Tychach. Akcja trwała cały październik. Zebrały wiele potrzebnych produktów min. karmę , żwirki, kocyki i akcesoria. Zebrane rzeczy pomogła przewieść do schroniska P. Kubiak Monika

 

Brawo dziewczyny !

Dziękujemy i gratulujemy :)

Akcja charytatywna dla schroniska

Ciekawa wycieczka do Katowic

Klasa 5b i dwie uczennice klasy 8c w dniu 12 listopada wybrali się na wycieczkę do Katowic.

Zobaczyli gmach Teatru Śląskiego i usłyszeli ciekawe informacje na jego temat. Podziwiali rynek w Katowicach, który szykował się już do Jarmarku Świątecznego.

Przeszli pod pomnik Powstańców Śląskich, aby poznać i zapamiętać wydarzenia związane z Powstaniami Śląskimi.

Dowiedzieli się jak powstawały budynki znajdujące się w centrum miasta np. Spodek, czy też Centrum Kongresowe.

W Muzeum Śląskim uczestniczyli w grze, dzięki której na pewno bardzo dobrze i na długo zapamiętają dzieje i tradycje Górnego Śląska.

W budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia dowiedzieli się jak ważne jest wykonanie ścian oraz wyposażenie sali koncertowej, aby dźwięk był idealnie słyszalny ze wszystkich miejsc widowni.

Miejska kampania „Senior- Junior”

Uczniowie naszej szkoły włączyli się do miejskiej kampanii „Senior-Junior”, która ma na celu zbliżenie międzypokoleniowe. Z okazji Dnia Seniora przedstawiciele uczniów klas 6-8 wraz z opiekunkami Samorządu Uczniowskiego odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach. Podczas spotkania młodzież złożyła życzenia seniorom z okazji ich święta oraz wręczyła własnoręcznie przygotowane laurki. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje talenty muzyczne. Ta wizyta z pewnością zostanie w pamięci starszej i młodszej generacji, szczególnie wspólne śpiewanie przy akompaniamencie p. Zosi Bogdan na akordeonie.

TWOJE DANE TWOJA SPRAWA

                                                                                                      czytaj więcej...

W pierwszym tygodniu listopada obchodziliśmy  Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W ramach tej akcji i w związku z udziałem kilku klas młodszych w programie "Jem zdrowo ze szkołą na Widelcu", klasa 2a przygotowała przedstawienie znanego wiersza J. Brzechwy "Na straganie". Pochwaliliśmy się naszym talentem aktorskim przed uczniami klas I-III naszej szkoły, a także w ramach współpracy przed wychowankami z Przedszkola nr 19 w Tychach. Widzowie byli zachwyceni tym co zobaczyli, chętnie razem z nami śpiewali piosenkę o warzywach. Dodatkowo w ramach tej akcji klasa 1a wykonała plakat przedstawiający piramidę żywieniową. Na koniec klasa 1a i klasa 2a wykonały własnoręcznie zdrowe i pyszne kanapki. 

"Jem zdrowo ze szkołą na Widelcu"

Wprowadzono nowy regulamin obowiązujący podczas przerw

Nasza szkoła bierze udział w rywalizacji o bezpieczną salę gier dla naszej
świetlicy szkolnej "Się gra się ma... Bezpieczny playroom!".

 

Bardzo prosimy  o oddanie głosu na naszą świetlicę!

 

Im więcej głosów, tym większe szanse na wygraną, każdy głos jest na wagę złota.

 

Link do głosowania poniżej

 

 https://www.siegrasiema.com/swietlice/819

 

"Się gra się ma... Bezpieczny playroom!"

Głos można oddać do 28 listopada

 

 

       28 listopada uczniowie naszej szkoły

Julia Miterska z klasy 3b i Tymoteusz Kłakus
z klasy 3a wzięli udział w konkursie świetlicowym pt. "Bezpieczny Świetliczak" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 w Tychach, w którym zajęli I miejsce. 

 

Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w domu, szkole na ulicy. Mieli również możliwość wzięcia udziału w zajęciach pokonkursowych, w których wykonali przepiękne ryby techniką origami.

 

 

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Konkurs świetlicowy "Bezpieczny Świetliczak"

GÓRA GROSZA

                                                                           czytaj więcej

 

My dzieci Śląskiej Ziemi szczycimy się naszą gwarą oraz ciężką pracą i umiejętnościami jakie posiadamy. Dlatego zaprosiliśmy wychowanków Przedszkola nr 19 w Tychach.

 

Dnia 11. 12. odbyło się przedstawienie

pt. "Czerwony Kapturek, czyli bojka o dziołszce w czerwonyj czopeczce".

 

Uczestnicy z zapartym tchem obserwowali losy głównej bohaterki a artystów nagrodzili gromkimi brawami. Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy znane piosenki w gwarze Śląskiej oraz wysłuchaliśmy wiersz pt. "Murzinek Bambo". 

Dzieci dzieciom...

Urząd Ochrony Danych Osobowych


"Dzieci mają prawo być informowane o naruszeniach, które ich dotyczą"

Uwaga Konkurs

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia

 

    W tym roku szkolnym po raz kolejny  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach   wraz z nauczycielami i rodzicami dołączyli do akcji „Szlachetna Paczka”. Z  internetowej bazy danych została wybrana Pani Anna.

 

    Z dnia na dzień przybywało prezentów, środków czystości i artykułów spożywczych. Nauczyciele wraz  z pracownikami  firmy Almi Polska sp.z o.o. prowadzili zbiórkę pieniędzy. Dzięki uzbieranym funduszom zakupiono węgiel, drewno i potrzebne ubrania.

 

Zaangażowanie rodziców, uczniów i nauczycieli pozwoliło na spełnienie marzeń Pani Ani. Udało się zebrać wszystkie potrzebne dary oraz zakupić potrzebne przedmioty.

 

Wszystkim zaangażowanym BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

Pamiętajmy, że dobro powraca!

SZLACHETNA PACZKA

Konkurs Chemiczny!

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodziła najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

Nasza szkoła wraz z panią z plastyki postanowiła uczcić to święto.
 

Święto Pluszowego Misia w naszej szkole

Garść misiowych faktów

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej.

W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek… Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.

Miś Pluszowy, a szczególnie ten nasz, wyjątkowy i ukochany, nie jest zwykłą, pluszową zabawką. To nasz przyjaciel, powiernik sekretów i tego co nam leży na sercu. Zawsze rozumie, nigdy nie krytykuje, wysłucha i przytuli.

Warto uczcić jego święto.

W dniu 26.11.2019 w Sali Posiedzeń Rady Miasta Tychy odbyło się podsumowanie kampanii „SENIOR-JUNIOR”. Kampanię pod patronatem Prezydenta Miasta Tychy podsumowano w ramach II ZLOTU Samorządów Szkolnych tyskich Szkół Podstawowych. Po powitaniu gości oraz przedstawieniu celów i założeń kampanii przez gospodarza spotkania Panią Mariannę Niesobską dyrektor SP nr 13 głos zabrali:

„SENIOR-JUNIOR”

 

 • Zastępca Prezydenta  Miasta Tychy Ds. Społecznych  - Pan Maciej Gramatyka

 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych I Zdrowia -Pani Iwona Bińkowska

 • Koordynator Fundacji Śląskiego Hospicjum Dla Dzieci „Świetlikowo” –
  Pan Paweł Bilangowski

 • Dyrektor Domu Seniora „Stały Ląd”- Pani Małgorzata Hermyt

 • Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta – Pan Mikołaj Figlarski

 

Występujący przedstawiali swoje spostrzeżenia i przemyślenia dotyczące pomocy innym oraz przykłady działań podejmowanych przez instytucje, które reprezentują.

Następnie przedstawiono przykłady działań młodzieży w zakresie wolontariatu i pomocy starszym w formie prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów wybranych szkół uczestniczących w kampanii (SP 36, Zespół Szkół Muzycznych, SP 13)

Po prezentacjach, koordynator projektu Pani Elżbieta Borowska z SP Nr 13 dokonała podsumowania Kampanii, w której uczestniczyło 250 uczniów z 12 tyskich szkół podstawowych. Przedstawiła istotę i sens działań wolontariatu i pomagania innym w kontekście szerokiej oferty działań podejmowanych przez miasto Tychy. Miasta wielokrotnie nagradzanego za działania na rzecz ludzi starszych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.  Zapowiedziała także kontynuację akcji w następnych latach. Bo jak powiedział A. Einstein „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.

 

Na zakończenie spotkania wystąpiła wraz z chórkiem z własnym utworem uczennica SP 13 Oliwia Glinkau. Spotkanie prowadziła– Iga Ciepał  uczennica z SP 13 w Tychach.

Kiermasz  Świąteczny
w SP 36

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym już po raz kolejny nasza szkoła zorganizowała akcję charytatywną na rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Mysłowicach.
Akcja trwała od 15 października
do 8 listopada 2019r.

Zbieraliśmy 6 kartonów artykułów szkolnych, papierniczych:
- zeszyty
- ołówki
- długopisy
- bloki itp.

Siostra Przełożona Domu Dziecka była bardzo wdzięczna za tak wielkie serce okazane przez naszych uczniów i ich Rodziców.

 

Organizatorzy akcji również składają serdeczne podziękowanie
Katarzyna Cebula,
Aleksandra Jasek,
Zofia Lis,
Iwona Antoszczyk,
Joanna Bugla

 

Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym

13 grudnia w  parafii św. Krzysztofa w Tychach odbyło się rozdanie nagród za międzyszkolny konkurs plastyczny na ilustrację do wybranej przypowieści Pana Jezusa.


Mali artyści wraz z Paniami Katechetkami oraz Rodzicami uczestniczyli też w spotkaniu przed wigilijnym, podczas którego wspólnie śpiewaliśmy kolędy, a uczennica naszej szkoły Weronika Miśkiewicz umilała nam czas wspaniałą grą na pianinie.

 

W konkursie wzięły udział szkoły: SP 7, SP 11, SP 13, SP 19 i nasza SP 36.

 

Wszystkie prace były piękne, wyjątkowe, kolorowe.

 

A oto wyniki konkursu:

 

I miejsce: MICHAŁ TOMASZEWICZ SP 13 opiekun: Anna Hadasz


II miejsce: ANNA WARZECHA SP 11 opiekun: Barbara Przydatek


III miejsce: JOANNA STRĄK SP 36 opiekun: Zofia Lis

WYRÓŻNIENIA:


1. ZOFIA LICHAWSKA SP 7 opiekun: Rozalia Pełka


2. EMILIA PACYKA SP 36 opiekun: Zofia Lis


3. AGATA PROTAŚ- KOWALSKA SP 11 opiekun: Barbara Przydatek


4. ROBERT HAMERLIK SP 36 opiekun: Katarzyna Cebula

 

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs religijno - plastyczny rozstrzygnięty

W wyjątkowy, świąteczny klimat wprowadził nas kiermasz bożonarodzeniowy, który odbył się 17 grudnia. Oprócz nabycia pięknych, wykonanych przez uczniów dekoracji, można było też spróbować pysznych ciast, spotkać się z Mikołajem, wziąć udział w loterii, zlicytować zwycięski stroik i wysłuchać koncertu kolęd z akompaniamentem instrumentów: skrzypiec, gitar i organów. Anielskie głosy naszych zdolnych wykonawców unosiły się w powietrzu, a serdeczne uśmiechy i słowa tworzyły niezwykłą atmosferę. Wszystkim, którzy zaangażowali się w to wydarzenie oraz naszym wyjątkowym gościom serdecznie dziękujemy.

Mamy Mistrza Śląska w unihokeju

                     

                                                                                                         czytaj więcej

Z radością informujemy o sukcesie naszego ucznia Franciszka Grządzielewskiego, który zajął 2 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Gwary Śląskiej "Terozki se pogodomy...". 17 grudnia w Teatrze Małym w Tychach Franek wspaniale zaprezentował utwór pt. "Murzynek Bambo" przełożony na Gwarę Śląską przez Marka Szołtyska.

 

Frankowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Konkurs Gwary Śląskiej

Jak co roku w naszej szkole w cudownym czasie przedświątecznym odbył się konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Wszyscy uczniowie, mali i duzi wykazali się ogromnym talentem, kreatywnością i pomysłowością. Część stroików została sprzedana na kiermaszu,  dzięki czemu będziemy mogli zakupić kolejna tablice multimedialna. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.

Konkurs na stroik bożonarodzeniowy

SZKOLNE DYKTANDO „MIKOŁAJKOWE”

W JĘZYKU WŁOSKIM

 

            10 grudnia w naszej szkole odbyło się Szkolne Dyktando „Mikołajkowe” w języku włoskim. Do udziału w dyktandzie przystąpili uczniowie klas szóstych. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie się z zakresu słownictwa dotyczącego dwóch obszarów: podstawowe informacje dotyczące Włoch oraz świąt Bożego Narodzenia we Włoszech.

 

Zwycięską trójką okazali się:

 

I miejsce: Marta Jarząbek – kl. 6d

II miejsce: Jan Kawa – kl. 6c

III miejsce: Samuel Zimny – kl. 6c

 

Tuż przed przerwą świąteczną Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe (dzięki uprzejmości Rady Rodziców).

 

Dziękujemy za ochoczy udział i przygotowanie do dyktanda.

Serdecznie gratulujemy!

 

Tekst dyktanda:

 

L'ITALIA

L'Italia è diventata una repubblica parlamentare dopo la seconda guerra mondiale. Roma è la capitale. La superficie dell'Italia occupa più di 300 mila chilometri quadrati con più di 60 milioni di abitanti.

L'Italia è una penisola a forma di stivale circondata dai seguenti mari: Mar Mediterraneo, Mar Adriatico, Mar Ionio, Mar Tirreno e Mar Ligure. Si trova nel Sud dell'Europa detto anche Europa Meridionale. L'Italia confina con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia.

La lingua ufficiale è l'italiano anche se ogni regione ha il suo dialetto spesso incomprensibile per chi conosce solo l'italiano.

L'attuale presidente è Sergio Matarella e il primo ministro – Giuseppe Conte.

 

Źródło: Repetytorium leksykalno-tematyczne, włoski, wyd. Edgard, 2009, Warszawa

 

 

Mikołajki w klasie 5b

Każdy z nas samodzielnie mógł wykonać mroźne eksperymenty!

Poznaliśmy jakie tajemnice skrywa w sobie suchy lód!

Dowiedzieliśmy się tego na warsztatach prowadzonych przez panie z Chemical World.