Zajęcia taneczne

Lekcja języka polskiego.

Niezwykła lekcja języka angielskiego.

Działania zespołu matematyczno-przyrodniczego

Nasi Sportowcy.

Zapraszamy do świetlicy szkolnej.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

REKRUTACJA 2022/2023

 

Jesteśmy szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku, obywateli Europy tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie o zasadach moralnych oraz... uśmiechu na twarzy.

 

 

Motto szkoły:

 

Non Scholae Sed Vitae Discimus
Nie dla szkoły lecz dla życia uczymy się

 

 

Naszym uczniom zapewniamy szeroko rozwiniętą bazę dydaktyczno-wychowawczą:

 

 • oddział z innowacją sportową o profilu hokeja/unihokeja

 • oddział z innowacją z podstaw programowania z elementami robotyki

 • oddział ogólnodostępny

 • oddział sportowy hokej/unihokej (klasa IV)

 • języki obce: angielski, niemiecki

 • nowocześnie wyposażone sale edukacji wczesnoszkolnej: tablice interaktywne, projektory, kąciki wypoczynku

 • nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe: językowa, matematyczna i przyrodniczo-biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, historyczna, plastyczna

 • nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w laptopy, tablety, tablety graficzne, drukarkę 3D, roboty Dash Dot i mBot, matę edukacyjną Mistrzowie Kodowania

 • sala gimnastyczna, gabinet SI

 • wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac zabaw

 • świetlicastołówka szkolna

 • biblioteka z centrum multimedialnym

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna - specjaliści z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, trenerzy sportowi hokeja, unihokeja, tenisa ziemnego,

 • trenerzy tutoringu szkolnego

 • nauczyciele specjaliści z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuta SI

 

 

W trosce o uczniów:

 

 • zadania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze ukierunkowujemy na indywidualne potrzeby ucznia,

 • dbamy o wszechstronny rozwój ucznia,

 • oferujemy szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia,

 • podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne takie jak obsługa, projektowanie i drukowanie projektów uczniowskich z wykorzystaniem drukarki 3D Ultimaker,

 • uczymy kodowania w oparciu o matę edukacyjną Mistrzowie Kodowania,

 • wykorzystujemy urządzenia mobilne (m.in. tablety, tablety graficzne), roboty Dash i Dot oraz mBot w połączeniu z aplikacjami do nauki programowania,

 • rozwijamy talenty i zainteresowania uczniów,

 • wdrażamy i realizujemy bardzo liczne innowacje pedagogiczne o charakterze metodyczno - programowym w klasach I-VIII,

 • zapewniamy rzetelną opiekę pedagogów szkolnych,

 • w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych uczniowie biorą aktywny udział w wielu akcjach, kampaniach i programach o zakresie lokalnym oraz ogólnopolskim,

 • wykorzystujemy nowoczesne formy terapii, m.in. Warnkego, Biofeedback, Integracji Sensorycznej

 • oferujemy obiady w stołówce szkolnej,

 • godziny pracy świetlicy dostosowujemy do potrzeb rodziców,

 • propagujemy zdrowy styl życia, jesteśmy w gronie szkół posiadających krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie,

 • dbamy o wysoką jakość nauczania poprzez realizację projektów takich jak: Szkoła Ucząca się, Mistrzowie Kodowania, Wychować Człowieka Mądrego - Tutoring Szkolny, Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, Twoje dane - Twoja sprawa, Poznaj Polskę, Pamięć 81, Laboratoria Przyszłości,

 • bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych, m.in. zajęć artystycznych oraz kół przedmiotowych z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych oraz językowych.

 

Obserwując potencjał i możliwości naszych uczniów oraz ich zainteresowania organizujemy liczne zajęcia z programowania  z elementami robotyki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, otwieramy w roku szkolnym 2022/2023 klasę pierwszą z innowacją z podstaw programowania  dla najmłodszych z elementami robotyki.

 

W ramach szkolenia sportowego realizujemy: zajęcia z tenisa ziemnego, hokeja na lodzie, unihokeja, tenisa stołowego. Trenujemy drużyny sportowe, dziewcząt i chłopców, które odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim pod opieką utytułowanych trenerów. Nasze absolwentki i nasi absolwenci występują w pierwszoligowych drużynach hokeja i unihokeja.

 

 

Wirtualne Drzwi Otwarte

2022

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :