Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

TWOJE DANE TWOJA SPRAWA

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY
PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 

 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli

 • poszerzenie wiedzy uczniów,  jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie,

 • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

 


Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

Program jest realizowany w dwóch etapach:

 

 • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają Koordynatorzy Programu, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu i otrzymują materiały edukacyjne, a następnie przekazują wiedzę i pakiety edukacyjne podczas rad pedagogicznych,
   

 • w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

 

 

Systemowa edukacja w całej Polsce

 


Program „Twoje dane – Twoja sprawa” – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli – jest systemowym projektem realizowanym na skalę ogólnopolską.


Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma za zadanie upowszechniać
w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych w tym zakresie do dzieci.


Program „Twoje dane – Twoja sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.


Statystycznie rocznie Program realizuje ponad. 40 000 uczniów oraz ponad 
3 500 nauczycieli, którzy podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach.

 

Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

Informacje o programie

Korzyści z udziału w programie

Informacje o nowym logotypie

Ulotka

 

Dnia 28 stycznia obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. 

W tym dniu w całej Europie, odbywają się liczne wydarzenia podkreślające znaczenie ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole w lutym zorganizowane będą interesujące lekcje i wydarzeń dla uczniów mające na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych, promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów oraz zwrócenie uwagi rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego na istotę ochrony danych osobowych i prawo do prywatności.
 
 

Dzień Ochrony Danych osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. To materiał, który wesprze dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
– poradnik UODO dla szkół

UODO nauka zdalna

UODO dobre praktyki

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie

Informacja prasowa UODO

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo
podczas lekcji On-line

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Warto wiedzieć, że... rozpoczynamy cykl porad 

Korzystanie z aplikacji TIKTOK

SMATFON

Edycja 2020/2021

Edycja 2019/2020

Ulotka informacyjna TDTS

Poradnik dla szkół TDTS

Informacje o użyciu logotypu

Regulamin konkursu dla placówek

Regulamin konkursu dla uczniów

Warto wiedzieć, że...  cykl porad 

kolejna porada

Świadomi rodzice to bezpieczne dzieci

Warto wiedzieć, że...  cykl porad 

kolejna porada

Warto wiedzieć, że...  cykl porad 

kolejna porada

Ustawienia prywatności cz. I

Ustawienia prywatności na FB

Warto wiedzieć, że... rozpoczynamy cykl porad 

Snapchat final

Instagram

List prezesa UODO

Szkolne obchody 

 

28 stycznia 2021 r. obchodzono Dzień Ochrony Danych Osobowych. Również w naszej szkole podjęliśmy inicjatywę mającą na celu zwrócenie uwagi uczniów, i tych małym i tym dużym, jak ważna jest ochrona danych osobowych.

W ramach Akcji: Twoje Dane Twoja Sprawa – przeprowadzone zostały zajęcia wychowawcze w klasie, głównie w trybie online na Teams. Miały formę pogadanek na temat tego, jak ważna jest ochrona danych osobowych w Internecie. Burza mózgów dotyczyła pytań:

 • Jak można dbać o to aby nikt nie posłużył się naszymi danymi ?
 • Na co zwracać uwagę ?
 • Co powinno nas zaniepokoić ?
 • Na co zwracać uwagę ?
 • Czy nasz wizerunek też powinniśmy chronić ?

Dyskusja dotyczyła wniosków, do jakich uczniowie doszli wspólnie z nauczycielami. Uczniowie zobaczyli również filmy,  gdzie zwrócono uwagę na zachowanie się w różnych sytuacjach wymagających udostępniania swoich danych osobowych. W młodszych klasach uczniowie rozwiązywali krzyżówki, dowiedzieli się, co to są dane osobowe, obejrzeli filmik "Sieciaki - chroń swoją prywatność" o bezpieczeństwie danych w Internecie, rozwiązywali interaktywne quizy o sposobach ochrony danych osobowych oraz  sformułowali wnioski do zapamiętania na przyszłość.

Warto wiedzieć, że...  cykl porad 

kolejna porada

10 zasad ochrony prywatności przy instalowaniu aplikacji

"Bezpieczeństwo w sieci czyli jak zadbać o siebie? Po(d)ręcznik internauty”

Warto wiedzieć, że...  cykl porad 

kolejna porada

Uważni w cyberprzestrzeni. Jak bezpiecznie przeglądać strony w Internecie

Nowe technologie a prywatność -  
jak dbać o bezpieczeństwo w Internecie.

Edycja 2021/2022

Edycja 2022/2023

Warto wiedzieć, że...  cykl porad 

kolejna porada

"Wyciek danych a ochrona prywatności w sieci.
Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?"

"Wyciek danych a ochrona prywatności w sieci. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?" podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę, aby zminimalizować ryzyko w sytuacji wycieku danych.

 

Nagranie z webinaru "RODO w szkolnej ławce. Przetwarzanie danych biometrycznych" jest już dostępne i zostało udostępnione na stronie internetowej UODO pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/458/2011

 

 

Jak co roku, tak i tym razem przystąpiliśmy do programu  "Twoje dane Twoja sprawa"