Uczestniczymy :

Współpracujemy :

STOŁÓWKA

 

                Wpłaty za obiady

Numer konta, na które należy dokonywać opłat za obiady:

 

48  1240  1330  1111  0010  6478  7610

                   

UWAGA !

Od dnia 1 stycznia 2017r. wpłaty za obiady dokonuje się z dołu do 15 dnia każdego następnego miesiąca.

 

 

PODSTAWĄ DO WYDANIA OBIADU

JEST PODPISANA UMOWA !