Alergeny

Jadłospis

STOŁÓWKA

Szanowni Rodzice,

 

Opiekunowie informujemy o uruchomieniu możliwości wykonywania opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za obiady (stołówki) w systemie Wizja Net.

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej. Płatności są realizowane
w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami
e-urzędów. Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł. Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku. Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób.       
        

 

 

Wpłaty za obiady

Numer konta, na które należy dokonywać opłat za obiady:

 

48 1240 1330 1111 0010 6478 7610

                   

UWAGA !

 

Od dnia 1 stycznia 2017r. wpłaty za obiady dokonuje się z dołu
do 15 dnia każdego następnego miesiąca.

 

 

PODSTAWĄ DO WYDANIA OBIADU

JEST PODPISANA UMOWA !

 

                      

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :