Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Rekrutacja 2020

na rok szkolny 2020/2021

do klasy 4 sportowej

hokej / unihokej

Pragniemy poinformować Państwa, że rozpoczynamy rekrutację uczniów

klas trzecich do oddziału sportowego klasy czwartej na rok szkolny 2020/2021 

o dwóch profilach:

 

 hokej na lodzie

unihokej 

 

Do wyżej wymienionej klasy zapraszamy uczniów klas III charakteryzujących się wysokim poziomem sprawności fizycznej i bardzo dobrym stanem zdrowia. Ponadto uczniowie kandydujący do grupy hokejowej powinni  posiadać podstawowe umiejętności z zakresu hokeja na lodzie (technika jazdy i prowadzenia krążka).

 

Aby starać się o przyjęcie do klasy 4 sportowej należy:

 

 • złożyć wniosek (dostępny na stronie internetowej naszej szkoły)

 • posiadać orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej*)

 • przystąpić do prób sprawnościowych przewidzianych przez polskie związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny sportowej

 

Unihokej  

 

6 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

 

- bieg na dystansie 50 m

- zwis na drążku z ugiętymi ramionami

- siady z leżenia  

- skok w dal z miejsca 

- bieg wahadłowy 4x10 m 

- bieg na dystansie  600 m

 

Hokej na lodzie 

 

6 prób testu IIHF (technika hokeja na lodzie)

 

- jazda bez krążka po slalomie przodem

- jazda z krążkiem po slalomie przodem

- jazda na wprost bez krążka

- jazda na wprost z krążkiem 

- jazda na wprost tyłem bez krążka 

- jazda tyłem na wprost z krążkiem

 

5 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

 

- bieg na dystansie 50 m

-  skok w dal z miejsca

- bieg wahadłowy 4x10 m 

- siady z leżenia 

- skłon tułowia w przód

 

*) Uczniowie przystępujący do testów sprawności muszą posiadać zaświadczenie lekarskie dobrym stanie zdrowia. 

 

 

Terminy testów

 

 • Termin testu sprawności ogólnej (hokej na lodzie i unihokej) – 4.03.2020r. (środa) godz. 16.00 - sala gimnastyczna SP36 Tychy  (w przypadku złych warunków atmosferycznych próby wykonywane na boisku szkolnym odbędą się w innym terminie, który zostanie ustalony w dniu przeprowadzenia testów)

 

 • Termin testu sprawności specjalnej (hokej na lodzie) – 9.03.2020r. (poniedziałek) godz. 18.00 - lodowisko Tychy

 

 

O przyjęciu do klasy sportowej decydować będą wyniki uzyskane na testach sprawnościowych  oraz dopełnienie wymogów  formalnych tj. dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów w przewidzianych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta dotyczącym rekrutacji do oddziałów sportowych klas czwartych.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020 / 2021

Rekrutacja 2021

na rok szkolny 2021/2022

do klasy 4 sportowej

hokej / unihokej

WAŻNE TERMINY

Rekrutacja dziecka do klasy I szkoły podstawowej

 

Etap rekrutacji

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym*

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz
z wymaganymi oświadczeniami

i dokumentami.

od 8 lutego 2021 r.
od godz. 8.00
do 26 lutego 2021 r.
do godz.15.00

od 4 maja 2021 r.
od godz. 8.00
do 6 maja 2021 r.
do godz.15.00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
jeżeli przyjęcie do danego oddziału tego
wymaga.

do 12 marca 2021 r.

do 11 maja 2021 r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

do 16 marca 2021 r.
do godz.13.00

11 maja 2020 r.
do godz. 14.0012 maja 2021 r.
do godz.14.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

22 marca 2021 r.
do godz.10.00

14 maja 2021 r.
do godz.13.00

5.

Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna
kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania
do danej szkoły.

do 24 marca 2021 r.
do godz.15.00

do 17 maja 2021 r.
do godz.13.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 marca 2021 r.
do godz.10.00

17 maja 2019 r.
do godz.15.00

 

Rekrutacja dziecka do klasy IV szkoły podstawowej

 

 

 

WAŻNE TERMINY

Rekrutacja dziecka do klasy I szkoły podstawowej

 

Etap rekrutacji

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

uzupełniającym

1.

Otwarcie systemu dla rodziców - przyjmowanie zgłoszeń od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i wniosków

od 10 lutego od godz. 8.00

do 28 lutego 2020 r.

24 – 28  kwietnia 2020 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

do 13 marca 2020 r.

do 8 maja 2020 r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 do 31  marca 2020 r.  
do godz. 10:00

11 maja 2020 r.
do godz. 14.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

31 marca 2020 r.
 do godz. 10.00

13 maja 2020 r.
godz. 14.00

5.

Potwierdzanie woli uczęszczania

do 3 kwietnia 2020 r.
do godz. 15:00

do 14 maja 2020 r.
do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6 kwietnia 2020 r.
do godz. 10:00

15 maja 2020 r.
godz. 14:00

 

Rekrutacja dziecka do klasy IV szkoły podstawowej

 

 

Zmiany w terminach!

 

 

Etap rekrutacji

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

uzupełniającym*

1.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy czwartej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

17 lutego  – 6 marca 2020r.

od godz. 8.00

14-15 lipca 2020 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych

do 1 lipca 2020 r.

do 17 lipca 2020 r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

do 2 lipca 2020 r.

do godz. 10.00

20  lipca 2020 r.

do godz. 10:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas IV sportowych.

do 2 lipca 2020 r.

do godz. 10:00

20  lipca 2020 r.

do godz. 10:00

 5.   Przyjmowanie świadectwa   promocyjnego do klasy IV   szkoły podstawowej

od 26 do 29 czerwca 2020 r.

do godz.15.00

14- 15 lipca 2020 r.

do godz.15.00

6.

Potwierdzanie woli uczęszczania. Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy IV szkoły podstawowej.

2 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

do 20 lipca 2020 r.

do godz. 14:00

7.

Podanie do publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

20 lipca 2020 r.

godz. 15:00

 

Testy sprawnościowe:

 

Kandydaci do klasy I sportowej:
 
 • test sprawności ogólnej - 4.03.2020r. (środa) godz. 16.00
       - sala gimnastyczna SP36 Tychy

 

Test sprawności ogólnej składać się będzie z 4 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:

 

 • bieg wahadłowy 4x10m
 • skok w dal z miejsca
 • siła mięśni brzucha (siady z leżenia w czasie 30 sek.)
 • test gibkości (skłon tułowia w przód)
 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

Proszę kliknąć TUTAJ

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

 

Proszę kliknąć TUTAJ

 

 

REKTURACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Od 11 maja dostępna jest  szczegółowa oferta szkół ponadpodstawowych

w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Na stronę można będzie również wejść przez

Portal Oświatowy M. Tychy zakładka "Rekrutacje".

 

Terminy rekrutacji i ustalanie harmonogramu są na etapie przygotowania przez MEN.

Po ich ustaleniu pojawią się w systemie naborowym w zakładce "Terminy naboru".

 

 

terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

 

Proszę kliknąć TUTAJ

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021 / 2022

 

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 do klasy IV sportowej o profilu hokej na lodzie / unihokej

w Szkole Podstawowej nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

na rok szkolny 2020/2021

 

 

kliknij tutaj

 

 

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizyczne 
do klasy IV sportowej
o profilu hokej na lodzie / unihokej

w Szkole Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

na rok szkolny 2020/2021

 

 

kliknij tutaj

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

 do klasy IV sportowej o profilu hokej na lodzie / unihokej

w Szkole Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

na rok szkolny 2020/2021

 

 

kliknij tutaj

 

 

Informator tyskich szkół ponadpodstawowych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                        w postępowaniu uzupełniającym *

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

od 15 lutego 2021 r.

od godz.8.00

do 5 marca 2021 r.

do godz.15.00

od 12 lipca 2021 r.

od godz.8.00

do 13 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych.

do 19 marca 2021 r.

do 15 lipca 2021 r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

     do 26 marca 2021 r.

 do godz. 15.00

16 lipca 2021 r.

do godz. 10.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

   do 26 marca 2021 r.

do godz. 15.00

16 lipca 2021 r.

do godz. 10.00

5.

Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy IV szkoły podstawowej.

od 25 do 28 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

12- 13  lipca 2021 r.

do godz. 15.00

6 .

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.

od 25 do 28 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

16  lipca 2021 r.

do godz. 14.00

7.

Podanie do publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

16  lipca 2021 r.

do godz. 15.00

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej