Informator 2023/2024

tyskie szkoły ponadpodstawowe

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

 

Rekrutacja do szkoły podstawowej

 

**Termin prób sprawności fizycznej dla oddziału z innowacją hokej/unihokej:

 

 

Test sprawności ogólnej - 13.03.2023 (poniedziałek) 17.00 sala gimnastyczna Sp36

 

 

REKRUTACJA 2023/2024

 

Jesteśmy szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku, obywateli Europy tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie o zasadach moralnych oraz... uśmiechu na twarzy.

 

Motto szkoły:

 

Non Scholae Sed Vitae Discimus
Nie dla szkoły lecz dla życia uczymy się

 

 

 • oddział ogólnodostępny z innowacją sportową o profilu hokej/unihokej

 • oddział ogólnodostępny z innowacją teatralną

 • oddział sportowy hokej/unihokej (klasa IV)

 • języki obce: angielski, niemiecki

 • nowocześnie wyposażone sale edukacji wczesnoszkolnej: tablice interaktywne, projektory, kąciki wypoczynku

 • nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe: językowa, matematyczna i przyrodniczo-biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, historyczna, plastyczna

 • nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w nowe laptopy, tablety, tablety graficzne, drukarkę 3D, roboty Dash Dot i mBot, klocki Lego Spike, mikrokontrolery Arduino, matę edukacyjną Mistrzowie Kodowania, zestaw audio

 • kuchnia dostosowana do zajęć edukacyjnych

 • sala gimnastyczna, salka korekcyjna

 • wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac zabaw

 • świetlica

 • stołówka szkolna

 • biblioteka z centrum multimedialnym

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna - specjaliści z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, trenerzy sportowi hokeja, unihokeja, tenisa ziemnego

 • trenerzy tutoringu szkolnego

 • nauczyciele specjaliści z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholog, pedagodzy.

 

W trosce o uczniów:

 

 • zadania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze ukierunkowujemy na indywidualne potrzeby ucznia,

 • dbamy o wszechstronny rozwój ucznia

 • oferujemy szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia

 • podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne takie jak obsługa, projektowanie i drukowanie projektów uczniowskich z wykorzystaniem drukarki 3D Ultimaker,

 • uczymy kodowania w oparciu o matę edukacyjną Mistrzowie Kodowania,

 • wykorzystujemy urządzenia mobilne (m.in. tablety, tablety graficzne), roboty Dash i Dot oraz mBot w połączeniu z aplikacjami do nauki programowania,

 • modelujemy konstrukcje z klocków Lego i je programujemy

 • rozwijamy talenty i zainteresowania uczniów,

 • wdrażamy i realizujemy bardzo liczne innowacje pedagogiczne o charakterze metodyczno - programowym,

 • zapewniamy rzetelną opiekę psychologa i pedagogów szkolnych,

 • w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych uczniowie biorą aktywny udział w wielu akcjach, kampaniach i programach o zakresie lokalnym oraz ogólnopolskim,

 • wykorzystujemy nowoczesne formy terapii, m.in. metodę Warnkego i Biofeedback, gabinet SI

 • oferujemy obiady w stołówce szkolnej,

 • godziny pracy świetlicy dostosowujemy do potrzeb rodziców,

 • propagujemy zdrowy styl życia, jesteśmy w gronie szkół posiadających krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie,

 • dbamy o wysoką jakość nauczania poprzez realizację projektów takich jak: Szkoła Ucząca się, Mistrzowie Kodowania, Wychować Człowieka Mądrego - Tutoring Szkolny, Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, Twoje dane - Twoja sprawa, Poznaj Polskę, Pamięć 81, Laboratoria Przyszłości

 • bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych, m. in. zajęć artystycznych oraz kół przedmiotowych z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych oraz językowych.

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, otwieramy w roku szkolnym 2023/2024 klasę pierwszą z innowacją teatralną oraz hokeja i unihokeja.

 

 

W ramach szkolenia sportowego realizujemy: zajęcia z tenisa ziemnego, hokeja na lodzie, unihokeja, tenisa stołowego. Trenujemy drużyny sportowe, dziewcząt i chłopców, które odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim pod opieką utytułowanych trenerów. Nasze absolwentki i nasi absolwenci występują w pierwszoligowych drużynach hokeja i unihokeja.

 

 

Rekrutacja dziecka do klasy IV szkoły podstawowej

 

Rekrutacja dziecka do klasy I szkoły podstawowej

Rekrutacja 2023

na rok szkolny 2023/2024

do klasy 4 sportowej

hokej/unihokej

Pragniemy poinformować Państwa, że rozpoczynamy rekrutację uczniów

klas trzecich do oddziału sportowego klasy czwartej na rok szkolny 2023/2024

o dwóch profilach:

 

hokej na lodzie

unihokej 

 

Do wyżej wymienionej klasy zapraszamy uczniów klas III charakteryzujących się wysokim poziomem sprawności fizycznej i bardzo dobrym stanem zdrowia. Ponadto uczniowie kandydujący do grupy hokejowej powinni  posiadać podstawowe umiejętności z zakresu hokeja na lodzie (technika jazdy i prowadzenia krążka).

 

Aby starać się o przyjęcie do klasy 4 sportowej należy:

 

 • złożyć wniosek (dostępny na stronie internetowej naszej szkoły)

 • posiadać orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej*)

 • przystąpić do prób sprawnościowych przewidzianych przez polskie związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny sportowej

 

Unihokej  

 

6 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

 

- bieg na dystansie 50 m

- zwis na drążku z ugiętymi ramionami

- siady z leżenia  

- skok w dal z miejsca 

- bieg wahadłowy 4x10 m 

- bieg na dystansie  600 m

 

Hokej na lodzie 

 

6 prób testu IIHF (technika hokeja na lodzie)

 

- jazda bez krążka po slalomie przodem

- jazda z krążkiem po slalomie przodem

- jazda na wprost bez krążka

- jazda na wprost z krążkiem 

- jazda na wprost tyłem bez krążka 

- jazda tyłem na wprost z krążkiem

 

5 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

 

- bieg na dystansie 50 m

- skok w dal z miejsca

- bieg wahadłowy 4x10 m 

- siady z leżenia 

- skłon tułowia w przód

 

*) Uczniowie przystępujący do testów sprawności muszą posiadać zaświadczenie lekarskie dobrym stanie zdrowia. 

 

 

Terminy testów :

 

Grupa hokejowa:

 

1. Test sprawności ogólnej - 15.03.2023 (środa) 17.00 (sala gimnastyczna Sp36)

 

2. Test sprawności specjalnej - 08.03.2023 (środa) 18.00  (lodowisko)*

 

*termin może ulec zmianie

 

 

Grupa unihokejowa:

 

1. Test sprawności ogólnej - 15.03.2023 (środa) 17.00 (sala gimnastyczna Sp36)

 

 

 

O przyjęciu do klasy sportowej decydować będą wyniki uzyskane na testach sprawnościowych oraz dopełnienie wymogów  formalnych
tj. dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów w przewidzianych
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta
dotyczącym rekrutacji do oddziałów sportowych klas czwartych.

 

 

15 maja rusza nabór do szkół ponadpodstawowych

 

Rejestracja elektroniczna odbywa się pod adresem:

 

https://slaskie.edu.com.pl/

 

 

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ?

 

1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).

 

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

 

2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:

wybierz więcej niż jeden oddział ( im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),

 

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?

 

1. Poprzez stronę slaskie.edu.com.pl/ załóż konto kandydata,  uzupełnij podstawowe dane i zapamiętaj kod dostępu (PIN) oraz hasło;

 

2. Przy pomocy informatora elektronicznego ( slaskie.edu.com.pl/) stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza;

3. Dołącz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia (jeśli takie posiadasz)

4. Wydrukuj wniosek, podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisanie wydrukowanego wniosku;

5. Złóż wniosek w szkole pierwszego wyboru. (wniosek można także przesłać do szkoły elektronicznie – wymagane podpisy elektroniczne opiekunów);

6. Po otrzymaniu świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty zaloguj się ponownie na swoim koncie na portalu slaskie.edu.com.pl/ i uzupełnij informacje o swoje wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły oraz o wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

 

 

 

UWAGA ! PAMIĘTAJ !

 

1. Wniosek tylko wypełniony, a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.

2. Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji.

3. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie rekrutacji zasadniczej, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole, która wykaże wolne miejsca.

 

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

 

- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) – obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz w szkole),

- zaświadczenie o praktyce – dotyczy kandydatów, którzy podpisują umowy o odbywaniu szkolenia praktycznego u pracodawcy jako o młodociani pracownicy.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :