Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Rekrutacja 2020

na rok szkolny 2020/2021

do klasy 4 sportowej

hokej / unihokej

Pragniemy poinformować Państwa, że rozpoczynamy rekrutację uczniów

klas trzecich do oddziału sportowego klasy czwartej na rok szkolny 2020/2021 

o dwóch profilach:

 

 hokej na lodzie

unihokej 

 

Do wyżej wymienionej klasy zapraszamy uczniów klas III charakteryzujących się wysokim poziomem sprawności fizycznej i bardzo dobrym stanem zdrowia. Ponadto uczniowie kandydujący do grupy hokejowej powinni  posiadać podstawowe umiejętności z zakresu hokeja na lodzie (technika jazdy i prowadzenia krążka).

 

Aby starać się o przyjęcie do klasy 4 sportowej należy:

 

 • złożyć wniosek (dostępny na stronie internetowej naszej szkoły)

 • posiadać orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej*)

 • przystąpić do prób sprawnościowych przewidzianych przez polskie związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny sportowej

 

Unihokej  

 

6 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

 

- bieg na dystansie 50 m

- zwis na drążku z ugiętymi ramionami

- siady z leżenia  

- skok w dal z miejsca 

- bieg wahadłowy 4x10 m 

- bieg na dystansie  600 m

 

Hokej na lodzie 

 

6 prób testu IIHF (technika hokeja na lodzie)

 

- jazda bez krążka po slalomie przodem

- jazda z krążkiem po slalomie przodem

- jazda na wprost bez krążka

- jazda na wprost z krążkiem 

- jazda na wprost tyłem bez krążka 

- jazda tyłem na wprost z krążkiem

 

5 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

 

- bieg na dystansie 50 m

-  skok w dal z miejsca

- bieg wahadłowy 4x10 m 

- siady z leżenia 

- skłon tułowia w przód

 

*) Uczniowie przystępujący do testów sprawności muszą posiadać zaświadczenie lekarskie dobrym stanie zdrowia. 

 

 

Terminy testów

 

 • Termin testu sprawności ogólnej (hokej na lodzie i unihokej) – 4.03.2020r. (środa) godz. 16.00 - sala gimnastyczna SP36 Tychy  (w przypadku złych warunków atmosferycznych próby wykonywane na boisku szkolnym odbędą się w innym terminie, który zostanie ustalony w dniu przeprowadzenia testów)

 

 • Termin testu sprawności specjalnej (hokej na lodzie) – 9.03.2020r. (poniedziałek) godz. 18.00 - lodowisko Tychy

 

 

O przyjęciu do klasy sportowej decydować będą wyniki uzyskane na testach sprawnościowych  oraz dopełnienie wymogów  formalnych tj. dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów w przewidzianych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta dotyczącym rekrutacji do oddziałów sportowych klas czwartych.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020 / 2021

WAŻNE TERMINY

Rekrutacja dziecka do klasy I szkoły podstawowej

 

Etap rekrutacji

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

uzupełniającym

1.

Otwarcie systemu dla rodziców - przyjmowanie zgłoszeń od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i wniosków

od 10 lutego od godz. 8.00

do 28 lutego 2020 r.

24 – 28  kwietnia 2020 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

do 13 marca 2020 r.

do 8 maja 2020 r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 do 31  marca 2020 r.  
do godz. 10:00

11 maja 2020 r.
do godz. 14.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

31 marca 2020 r.
 do godz. 10.00

13 maja 2020 r.
godz. 14.00

5.

Potwierdzanie woli uczęszczania

do 3 kwietnia 2020 r.
do godz. 15:00

do 14 maja 2020 r.
do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6 kwietnia 2020 r.
do godz. 10:00

15 maja 2020 r.
godz. 14:00

 

Rekrutacja dziecka do klasy IV szkoły podstawowej

 

 

Zmiany w terminach!

 

 

Etap rekrutacji

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

uzupełniającym*

1.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy czwartej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

17 lutego  – 6 marca 2020r.

od godz. 8.00

14-15 lipca 2020 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych

do 1 lipca 2020 r.

do 17 lipca 2020 r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

do 2 lipca 2020 r.

do godz. 10.00

20  lipca 2020 r.

do godz. 10:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas IV sportowych.

do 2 lipca 2020 r.

do godz. 10:00

20  lipca 2020 r.

do godz. 10:00

 5.   Przyjmowanie świadectwa   promocyjnego do klasy IV   szkoły podstawowej

od 26 do 29 czerwca 2020 r.

do godz.15.00

14- 15 lipca 2020 r.

do godz.15.00

6.

Potwierdzanie woli uczęszczania. Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy IV szkoły podstawowej.

2 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

do 20 lipca 2020 r.

do godz. 14:00

7.

Podanie do publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

20 lipca 2020 r.

godz. 15:00

 

Testy sprawnościowe:

 

Kandydaci do klasy I sportowej:
 
 • test sprawności ogólnej - 4.03.2020r. (środa) godz. 16.00
       - sala gimnastyczna SP36 Tychy

 

Test sprawności ogólnej składać się będzie z 4 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:

 

 • bieg wahadłowy 4x10m
 • skok w dal z miejsca
 • siła mięśni brzucha (siady z leżenia w czasie 30 sek.)
 • test gibkości (skłon tułowia w przód)
 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

Proszę kliknąć TUTAJ

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

 

Proszę kliknąć TUTAJ

 

 

REKTURACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Od 11 maja dostępna jest  szczegółowa oferta szkół ponadpodstawowych

w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Na stronę można będzie również wejść przez

Portal Oświatowy M. Tychy zakładka "Rekrutacje".

 

Terminy rekrutacji i ustalanie harmonogramu są na etapie przygotowania przez MEN.

Po ich ustaleniu pojawią się w systemie naborowym w zakładce "Terminy naboru".

 

 

terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

 

Proszę kliknąć TUTAJ

 

 

 

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 do klasy IV sportowej o profilu hokej na lodzie / unihokej

w Szkole Podstawowej nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

na rok szkolny 2020/2021

 

 

kliknij tutaj

 

 

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizyczne 
do klasy IV sportowej
o profilu hokej na lodzie / unihokej

w Szkole Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

na rok szkolny 2020/2021

 

 

kliknij tutaj

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

 do klasy IV sportowej o profilu hokej na lodzie / unihokej

w Szkole Podstawowej nr 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

na rok szkolny 2020/2021

 

 

kliknij tutaj

 

 

Informator tyskich szkół ponadpodstawowych