Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców 2023/2024

 

 

 

Przewodniczący –Aleksandra Szymon

Z-ca przewodniczącego – Sylwia Kabus

Skarbnik – Małgorzata Laskowska

Sekretarz – Sebastian Nazim

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Członkowie:

 

 1) Agnieszka Kopczyk

 2) Łukasz Sroga

 

 

Składki na rzecz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2023/2024 składki wynoszą:

 

 50 zł – na pierwsze dziecko

 30 zł – na drugie dziecko

Trzecie dziecko jest zwolnione z opłaty

 

Wpłaty można dokonywać w ratach !

 

Numer konta

 

Wpłaty należy dokonywać na nw. konto

lub

u wychowawców klas z podaniem:
imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

 

 

Bank Pekao S.A.

 50 1240 1330 1111 0011 0289 3345

 

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :