Uczestniczymy :

Współpracujemy :

Skład Rady Rodziców 2016/2017

 

Przewodniczący – Ewelina Piotrowska-Słomian

Z-ca przewodniczącego – Aleksandra Sałata

Skarbnik – Małgorzata Laskowska

Sekretarz – Edyta Faron-Etlinger

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Członkowie:

 1) Andrzej Matras

 2) Magdalena Stochmiałek

 3) Magdalena Pabian

 

Składki na rzecz Rady Rodziców

W roku szkolnym 2017/2018 składki wynoszą:

 

 50 zł – na pierwsze dziecko

 30 zł – na drugie dziecko

Trzecie dziecko jest zwolnione z opłaty

 

Wpłaty można dokonywać w ratach !

Numer konta

 

Wpłaty należy dokonywać na nw. konto

lub u wychowawców klas z podaniem : imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

 

Bank Pekao S.A.

 

63 1240 1330 1111 0010 6102 3643