Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

 

 

Szkoła Podstawowa nr 36 uczestniczy w kampanii

"19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

zjawisko używania substancji psychoaktywnych

Pomoc psychologiczna

Godziny pracy Pedagogów
w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MAGDALENA KUBECZKO

08.00-12.00

08.00-12.00

08.55- 12.55

11.30-15.30

11.00-15.00

KATARZYNA MATYSIAK

11.00-15.00

11.15-15.45

12.30-16.30

08.00-11.00

8.15-12.45

19 dni przeciwko przemocy

19 dni przeciwko  przemocy

 

Przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata rozgrywa się kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ta, została zainicjowana w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF). Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Miasto Tychy kolejny rok uczestniczy w ww. kampanii, której celem jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy.

W ramach kampanii zaplanowano warsztaty dla rodziców. Szczegóły poniżej:

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o nowych
inicjatywach skierowanych do uczniów:
poradni online „Zawsze jest jakieś wyjście”
oraz programie profilaktyki uniwersalnej
„Loguj się z głową”.

Poradnia online „Zawsze jest jakieś wyjście”
łączy użytkowników poszukujących pomocy:
psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni online wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Ważną funkcją poradni online jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców.

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni online profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni online profilu instytucji publicznej właściwej dla danej sprawy.

Do upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”, który powstał z inspiracji i współpracy MEiN oraz Ministerstwa Zdrowia.

Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.

 

 

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu

Godziny pracy Pedagogów
w roku szkolnym 2021/2022

 

 

tel. 885 909 965
 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

K. Matysiak

11.00 – 14.30

8.00 – 12.00

8.00 – 13.30

11.00 – 15.00

10.30 – 13.30

M. Kubeczko

10.45 – 16.45

10.35 – 12.50

8.50 – 9.50

10.35 – 11.45

12.30 – 14.35

11.00 - 11.45

13.35 – 16.35

8.00 – 11.45