Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

 

 

Szkoła Podstawowa nr 36 uczestniczy w kampanii

"19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

zjawisko używania substancji psychoaktywnych

Pomoc psychologiczna