Godziny pracy Pedagogów/Psychologa
w roku szkolnym 2023/2024

 

 

tel. 885 909 965

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Elżbieta Daniel

pedagog specjalny

13.45-16.45

8.00-10.30

13.30-15.30

8.00-10.30

10.45-12.45

p. Grzegorz Mandrysz

pedagog szkolny

 

8.00-13.00

10.00-16.00

8.00-14.00

10.00-12.00

8.00-10.00

p. Grzegorz Mandrysz

psycholog szkolny

13.00-15.00

----

------

12.00-16.30

10.00-15.30

Godziny pracy Pedagogów/Psychologa
w roku szkolnym 2022/2023

 

 

tel. 885 909 965

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Katarzyna Matysiak

pedagog

8.00-9.50

10.35-12.45

8.30-9.30

10.30-12.30

9.40-13.40

12.40-13.40

14.30-16.30

8.30-14.30

Magdalena Kubeczko

pedagog specjalny

11.00-14.45

15.30-16.25

12.00-12.35

13.2013.50

14.35-17.00

08.00-11.35

12.20-13.15

8.00-11.45

10.30-14.05

10.15-12.15

Elżbieta Daniel

pedagog

  12.30-14.30     14.30-16.30

Klaudia Kikla

psycholog

10.30-14.30   12.00-16.00   10.30-13.30


 

Godziny pracy Pedagogów
w roku szkolnym 2021/2022

 

 

tel. 885 909 965
 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

K. Matysiak

11.00 – 14.30

8.00 – 12.00

8.00 – 13.30

11.00 – 15.00

10.30 – 13.30

M. Kubeczko

10.45 – 16.45

10.35 – 12.50

8.50 – 9.50

10.35 – 11.45

12.30 – 14.35

11.00 - 11.45

13.35 – 16.35

8.00 – 11.45

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o nowych
inicjatywach skierowanych do uczniów:
poradni online „Zawsze jest jakieś wyjście”
oraz programie profilaktyki uniwersalnej
„Loguj się z głową”.

Poradnia online „Zawsze jest jakieś wyjście”
łączy użytkowników poszukujących pomocy:
psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni online wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Ważną funkcją poradni online jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców.

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni online profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni online profilu instytucji publicznej właściwej dla danej sprawy.

Do upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”, który powstał z inspiracji i współpracy MEiN oraz Ministerstwa Zdrowia.

Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.

 

 

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu

19 dni przeciwko  przemocy

 

Przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata rozgrywa się kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ta, została zainicjowana w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF). Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Miasto Tychy kolejny rok uczestniczy w ww. kampanii, której celem jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy.

W ramach kampanii zaplanowano warsztaty dla rodziców. Szczegóły poniżej:

19 dni przeciwko przemocy

Godziny pracy Pedagogów
w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MAGDALENA KUBECZKO

08.00-12.00

08.00-12.00

08.55- 12.55

11.30-15.30

11.00-15.00

KATARZYNA MATYSIAK

11.00-15.00

11.15-15.45

12.30-16.30

08.00-11.00

8.15-12.45

Pomoc psychologiczna

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

zjawisko używania substancji psychoaktywnych

Szkoła Podstawowa nr 36 uczestniczy w kampanii

"19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"

 

 

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :