Uczestniczymy :

Współpracujemy :

 

 

Szkoła Podstawowa nr 36 uczestniczy w kampanii

"19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

zjawisko używania substancji psychoaktywnych