GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN Z UKRAINY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TYCHACH | ГРУПИ ПІДТРИМКИ ДЛЯ РОДИН З УКРАЇНИ ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ В ТИХАХ

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach organizuje otwarte grupy wsparcia dla rodzin przybyłych z Ukrainy. Spotkania będą odbywać się cyklicznie w siedzibie Poradni przy ul. Andersa 16.

 

  • w poniedziałki o godzinie 16.30 dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym

  • we wtorki o godzinie 19.00 dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym

 

Kontakt: ppp@oswiata.tychy.pl

 

Групи підтримки для родин з України психологічно-педагогічній консультації в Тихах

 

Психологічно-педагогічно консультація в Тихах організовує відкриті групи підтримки для родин прибулих з України. Зустрічі будуть відбуватися регулярно в приміщенні консультації на вул. Андерса 16

 

  • у понеділки о30 для родин з дітьми дошкільного віку

  • у вівторки о00 для родин з дітьми шкільного віку

 

Контакт: ppp@oswiata.tychy.pl

EDUKACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY - ОСВІТА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

 

Miejskie Centrum Oświaty uruchomiło specjalny adres mailowy i numer telefonu, gdzie można kontaktować się w sprawie edukacji dziecka, miejsca w szkole lub w przedszkolu, po załatwieniu formalności dotyczących pobytu w Polsce.edu.ukraina@oswiata.tychy.pl, tel. 32 438 23 95 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30)

 

Szkoły w Tychach są gotowe na przyjęcie dzieci uchodźców z Ukrainy

Każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat jest zobowiązany do zapisania dziecka do szkoły odpowiedniego typu (zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju). Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.

W Polsce obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej dziecko podlega obowiązkowi nauki do ukończenia 18 roku życia w szkole ponadpodstawowej, tj. w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej szkole branżowej I stopnia, w których dziecko uczy się określonego zawodu.

Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia te w tyskich szkołach prowadzone są indywidualnie lub w grupach w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony. Mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów nauczania, jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z danego przedmiotu. Zajęcia te mogą być prowadzone w wymiarze do 3 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy.

W każdej szkole uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

W każdej szkole podstawowej dziecko uchodźców z Ukrainy może skorzystać z bezpłatnego obiadu.

 

Oddziały przygotowawcze – większy zakres wsparcia w nauce

Większy zakres wsparcia w nauce dla dzieci nieznających języka polskiego można uzyskać zapisując dziecko do szkoły prowadzącej oddziały przygotowawcze

Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z obywateli danego kraju, licząca nie więcej niż  15 osób, a więc grupa mniej liczna niż w ogólnodostępnych zespołach klasowych w szkołach. Uczeń oddziału przygotowawczego, tak jak w każdej szkole, ma prawo do uczęszczania na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów w wymiarze do 3 godzin tygodniowo. Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole. Zgodnie z polskim prawem szkoła, w której powstanie oddział przygotowawczy przeznacza na naukę języka polskiego co najmniej 3 godziny tygodniowo. W Tychach chcielibyśmy ją organizować w wymiarze około 5 godzin tygodniowo. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim (w miarę możliwości kadrowych szkoły).

W Tychach uruchomienie oddziałów przygotowawczych planuje się w pierwszej kolejności w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach, przy ul. Gen. de Gaulle’a 18, tel. 32 227 82 70

  • III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, przy ul. Elfów 62, tel. 32 227 36 33

Uwaga ! Uruchomienie oddziałów przygotowawczych będzie uzależnione od liczby kandydatów zgłaszających się do wyżej wymienionych szkół w określonych grupach wiekowych.

 

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.

• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, pomoc uzyskasz w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach pod numerem telefonu 32 438 23 95 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) lub drogą mailową na adres edu.ukraina@oswiata.tychy.pl

 

Opieka nad dziećmi uchodźców z Ukrainy w wieku 3 do 6 lat

Tyskie przedszkola mogą nieodpłatnie zaopiekować się również dziećmi uchodźców w wieku 3 do 6 lat, których rodzice mają możliwość podjęcia zatrudnienia. Nie wszystkie przedszkola dysponują wolnymi miejscami. Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w przedszkolu uzyskasz w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach pod numerem telefonu 32 438 23 95 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) lub drogą mailową na adres edu.ukraina@oswiata.tychy.pl

Miejskie Centrum Oświaty uruchomiło specjalny adres mailowy i numer telefonu, gdzie można kontaktować się w sprawie edukacji dziecka, miejsca w szkole lub w przedszkolu, po załatwieniu formalności dotyczących pobytu w Polsce.

 

edu.ukraina@oswiata.tychy.pl

tel. 32 438 23 95 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30)

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
- ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ З УКРАЇНИ

 

 

Wszystkie aktualne informacje dot. miejskiej pomocy dla Uchodźców z Ukrainy zarówno w języku polskim jak i ukraińskim znajdują się na stronie Urzędu Miasta:

 

 https://umtychy.pl/ukraina

 

Punkt Pomocy Cudzoziemcom w Tychach zlokalizowany jest na Placu Św. Anny 2

Całodobowa infolinia dla obywateli Ukrainy, którzy trafiają do Tychów w wyniku wojny w Ukrainie:+48 885 531 813

POMOC DLA UKRAINY - ДОПОМОГА УКРАЇНІ

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :