W dniach 8, 9 i 12 listopada klasy ósme uczestniczyły w projekcji filmu "Nie zabierajcie mamy" w ramach projektu "Gdy gaśnie ludzka pamięć, dalej mówią kamienie -13 grudnia 1981 - Pamiętamy".

  Film dokumentalny "Nie zabierajcie mamy" ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego

w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

 

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!” nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach wzięli udział w dwóch wykładach zorganizowanych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach. 

 

 

     W naszej szkole znajduje się kącik patriotyczno-historyczny. Uczniowie mogą zapoznać się z najważniejszymi informacjami, poczytać o ważnych wydarzeniach na Śląsku oraz dowiedzieć się jak wyglądało życie codzienne podczas stanu wojennego. Zachęcamy uczniów do pogłębiania swojej wiedzy oraz rozmowy z bliskimi, którzy mogli być świadkami wydarzeń historii. 

 

     Projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!” skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

 

     W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36 będą uczestniczyć w pokazie filmowym, dwóch konkursach oraz spotkaniu międzypokoleniowym z udziałem świadków wydarzeń, osób represjonowanych i młodzieży.

 

     Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie pamiec81.pl. Zachęcamy również do polubienia profilu Pamieć81 na FB i być na bieżąco.

 

Szkoła Podstawowa nr 36 bierze udział w projekcie 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka,

dalej mówią kamienie

13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!”.

 

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :