Organizacja nauczania zdalnego

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły .

 

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 

  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

  • zintegrowaną platformę edukacyjną:

  • https://epodreczniki.pl/

  • dziennik elektroniczny

  • komunikację poprzez pocztę elektroniczną

  • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu

  • lekcje online

  • programy telewizji publicznej i audycje radiowe

  • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły

  • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada kontakt telefoniczny z nauczycielem

 

Ważne!

 

Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line,
czy tzw. wideo lekcje!

 

 

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :