Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

 

Kalendarz 2019 / 2020

Harmonogram konsultacji

Harmonogram zebrań z rodzicami

I okres trwa : od 2 września 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.

 

II okres trwa : od 27 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

 

L. p.

Miesiąc

Data

Godzina
Klasy
I-III

Godzina
Klasy
IV-VIII

Tematyka

1.

Październik

8.10.2019 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

2.

Listopad

12.11.2019r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

3.

Luty

11.02.2020r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

4.

Marzec

10.03.2020r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

5.

Kwiecień

21.04.2020 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

6.

Maj

19.05.2020 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

 

Dodatkowe dni wolne
w roku szkolnym 2019/2020:

 

Dyrektor szkoły dokonuje następujących zmian w terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:
 

marzec 2020r. (rekolekcje wielkopostne )-  odwołane;
 

21 - 23 kwietnia 2020r. (wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty) termin egzaminu przesunięty  na  16 – 18 czerwca 2020r. (wtorek, środa, czwartek);
 

13 maja 2020r. (środa – Święto Patrona Szkoły)  -   odwołane;
 

29 maja 2020r. (piątek – obchody Dnia Dziecka i Dnia Sportu połączone z Festynem Rodzinnym) termin zmieniono na 1 czerwca 2020r. (bez możliwości zorganizowania Festynu Rodzinnego);
 

12.06.2020r. (piątek po Bożym Ciele)- podtrzymany;
 

25.06.2020r. (czwartek – Dzień pustej klasy) –  podtrzymany.