Uczestniczymy :

Współpracujemy :

 

Kalendarz 2019 / 2020

Harmonogram konsultacji

Harmonogram zebrań z rodzicami

L. p.

Miesiąc

Data

Godzina
Klasy
I-III

Godzina
Klasy
IV-VIII

Tematyka

1.

Październik

8.10.2019 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

2.

Listopad

12.11.2019

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

3.

Luty

11.02.2020 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

4.

Marzec

10.03.2020

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

5.

Kwiecień

21.04.2020 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

6.

Maj

19.05.2020 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

L.p.

Miesiąc

Data

Godzina/
klasa

Tematyka

I- III

IV-VI

VII-VIII

1.

Wrzesień

10.09.2019r.
(wtorek)

16.30

17.30

18.30

Spotkania klasowe z wychowawcą –
m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WZO, planem pracy wychowawcy.
Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców odbędzie się 10.09.2019 o godz. 16.30
– wybór Prezydium Rady Rodziców, omówienie spraw istotnych dla szkoły.

2.

Grudzień

3.12.2019r.
(wtorek)

16.30

 

 

 

 

 

16.30

17.30

 

 

 

 

 

17.30

18.30

 

 

 

 

 

18.30

Spotkania klasowe z wychowawcą-
poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tj. do dnia
3.12.2019 r. - wystawienie ocen za I okres na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej tj. do dn. 17.12.2019 r. (ze względu na przerwę świąteczną)
- Konferencja klasyfikacyjna w dniu
3.01.2020r., Konferencja podsumowująca 28.01.2020 r.

 

Styczeń

7.01.2020r.

(wtorek)

16.30

17.30

18.30

Wywiadówka

4.

Marzec

17.03.2020r.
(wtorek)

 

16.00 do 17.30

 


 

Spotkanie dyrektora, pedagoga, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
z rodzicami przyszłych uczniów kl. I
w ramach „Dni otwartych szkoły”.

6.

Czerwiec

9.06.2020r.
(wtorek)

16.30

17.30

18.30

Spotkanie klasowe z wychowawcą-
poinformowanie rodziców
o przewidywanych
dla uczniów rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, tj. do dnia 9.06.2020 r. (ze względu na Boże Ciało i dzień wolny po Bożym Ciele) –
- wystawienie ocen rocznych
i końcowych na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej tj. do dn. 15. 06. 2020 r.
Konferencja klasyfikacyjna w dniu
18.06.2019r. Konferencja podsumowująca 29.06.2020 r.

6.

Czerwiec

9.06.2020r.
(wtorek)

17.30

.

 

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych

I okres trwa : od 2 września 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.

 

II okres trwa : od 27 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.