Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

 

Kalendarz 2021/ 2022

Harmonogram konsultacji

Harmonogram zebrań z rodzicami

I okres trwa  :    od 1 września 2021 r. do 11 lutego 2022 r.

II okres trwa :   od  28 lutego 2022 r.  do  24 czerwca 2022 r.

Dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2021/2022:*

 

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

 1. 2.05.2022r. (poniedziałek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 2. 23.05.2022r. (poniedziałek)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 3. 24, 25, 26.05.2022r. – Egzamin Ósmoklasisty

 4. 3.06.2022r. (piątek) – Dzień Dziecka i Dzień Sportu połączony z Festynem Rodzinnym

 5. 17.06.2022r. (piątek) po Bożym Ciele

 6. 23.06.2022r.  (czwartek) – Dzień pustej klasy

 

W dniach, o których mowa w pkt. 1,2,4,5,6  szkoła organizuje uczniom zajęcia
wychowawczo- opiekuńcze.

 

* zmiana wprowadzona uchwałą nr XX/2021/2022 Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach dnia 29 marca 2022

L. p.

Miesiąc

Data

Godzina
Klasy
I-III

Godzina
Klasy
IV-VIII

Tematyka

1.

Październik

12.10.2021 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

2.

Listopad

9.11.2021r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

3.

Grudzień

14.12.2021r.

(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

4.

Marzec

8.03.2022r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

5.

Kwiecień

12.04.2022 r.-
(wtorek)

stacjonarnie

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

 

L.p.

Miesiąc

Data

Godzina/
klasa

Tematyka

I- III

IV-VI

VII-VIII

1.

Wrzesień

7.09.2021r.
(wtorek)

16.30

17.30

18.30

Spotkania klasowe z wychowawcą:

 • m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców,
 • zapoznanie rodziców z WZO,
 • planem pracy wychowawcy.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców odbędzie się 13.09.2021 o godz. 18.00:

 • wybór Prezydium Rady Rodziców,
 • omówienie spraw istotnych dla szkoły.

2.

Styczeń

18.01.2022r.
(wtorek)

 

16.30

 

17.30

 

18.30

Spotkania klasowe z wychowawcą-
poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tj. do dnia
18.01.2022 r. - wystawienie ocen za I okres na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej tj. do dn. 01.02.2022 r. - Konferencja klasyfikacyjna w dniu:
4.02.2022r.,

Konferencja podsumowująca w dniu:
11.02.2022 r.

3.

Styczeń

25.01.2022r.
(wtorek)

16.00 do 17.30

Spotkanie dyrektora, pedagoga, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
z rodzicami przyszłych uczniów kl. I
w ramach „Dni otwartych szkoły”.

4.

Luty

8.02.2022r.

(wtorek)

16.30

17.30

18.30

Wywiadówka - poinformowanie rodziców o ocenach klasyfikacyjnych za I okres z zajęć edukacyjnych oraz z  zachowania.

5.

Maj

31.05.2022r.

(wtorek)

stacjonarnie

16.30

17.30

18.30

Spotkanie klasowe z wychowawcą-
poinformowanie rodziców
o przewidywanych
dla uczniów rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, tj. do dnia 27.05.2022 r. (ze względu na Boże Ciało i dzień wolny po Bożym Ciele) - wystawienie ocen rocznych i końcowych na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej tj. do dn. 10.06.2022 r.
Konferencja klasyfikacyjna w dniu:
15.06.2022r.

Konferencja podsumowująca w dniu: 27.06.2022 r.

6.

Czerwiec

7.06.2022r.
(wtorek)

stacjonarnie

17.30

 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych

Ferie zimowe: 14.02.2022r. - 27.02.2022r.