Uczestniczymy :

Współpracujemy :

Dyrektor mgr Danuta Wójcik

Dyrektorem szkoły  jest

mgr Danuta Wójcik

Funkcję pełni od 1 stycznia 2000r.

 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

wtorek 15.00-16.00

 

 

Wicedyrektor mgr Dorota Woźny

 

Wicedyrektorem szkoły jest

mgr Dorota Woźny

Funkcję pełni od 1 września 2017r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

środa 16.00-17.00

 

Grono pedagogiczne:

1.Woźny Dorota

2.Banaś Ilona

3.Bogacka Marta

4.Bogdan Zofia

5.Bogdoł Joanna

6.Bremaud Renata

7.Bugiel Ewa

8.Bugla Joanna

9.Cebula Katarzyna

10.Daniel Elżbieta

11.Derej Aneta

12.Dziadek Katarzyna

13.Frączek Magdalena

14.Garbocz Dariusz

15.Gawlik Barbara

16.Glaesel Anna

17.Godula Natalia

18.Grzybek Anna

19.Hałas Piotr

20.Hypiak Janina

21.Jasek Aleksandra

22.Jurczyński Szymon

23.Kapinos Beata

24.Kit Anetta

25.Kliś Beata

26.Kornecka Małgorzata

27.Kowalik Zenobia

28.Kowalska Iwona

29.Kozłowski Marek

30.Kwiecień Aneta

31.Lis Zofia

32.Lisowska Ewa

33.Majdiuk Paulina

34.Majkowski Wojciech

35.Matysiak Katarzyna

36.Mićko Karolina

37.Milczarek Sylwia

38.Nowak Katarzyna

39.Oślislok Michał

40.Panczek Aleksandra

41.Piwowarczyk Alicja

42.Prusek Justyna

43.Rams Katarzyna

44.Sajewicz Artur

45.Sawicka Grażyna

46.Słaboń Anna

47.Sosna Barbara

48.Śramski Waldemar

49.Świerczyńska Aneta

50.Titz Joanna

51.Tomanek Krystyna

52.Waśniowska Agnieszka

53.Włodarz Grażyna

54.Wojtal Beata

55.Wójcik Żaneta

 

 

 

Innowacje Pedagogiczne 2016/2017

 

„MYŚLĘ WIĘC KODUJĘ – programowanie dla juniora z edukacji wczesnoszkolnej”

Innowacja ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia poprzez nauczanie języka nowoczesnych technologii – „języka kodowania”. Jest realizowana w klasie 2a i 2e na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej i komputerowych, podczas których uczniowie stają się świadomymi odbiorcami technologii informacyjno-komunikacyjnej  i potrafią przy jej wykorzystaniu  realizować własne pomysły i projekty.

 

“MYŚLĘ, WIĘC KODUJĘ - sztuka programowania dla klas IV - program innowacji pedagogicznej z matematyki”

“Myślę, więc koduję - sztuka programowania dla klas IV” to program opierający się na założeniu uznającym programowanie za kluczową kompetencję XXI wieku.

Nauczanie programowania nie jest celem samym w sobie, ale wzbogaca nauczanie, integruje i rozwija treści w nim zawarte w twórczy sposób, w naszym przypadku w szczególności nauki ścisłe - matematykę.

Innowacja stanowi zatem wzbogacenie programu edukacyjnego o oddziaływanie wielozmysłowe w nauczaniu matematyki, a w szczególności zwrócenie uwagi na elementy podstaw programowania. Uzupełnienie  o takie oddziaływania wspiera bazę, w oparciu o którą dziecko tworzy pojęcia i wszechstronne umiejętności m.in. matematyczne.