Spotkanie z rodzicami
uczniów przyszłych klas pierwszych

 

 

6 czerwca 2023r. w poniedziałek o godzinie 17:30 odbędzie się w szkole,  na sali gimnastycznej
 Zebranie z Rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

INFORMACJE OGÓLNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

 

 1. Zajęcia edukacyjne w szkole odbywają się od godziny 8.00.

 2. Świetlica szkolna funkcjonuje od 7.00 do 17.30. Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem (deklaracje do wypełnienia znajdują się na stronie szkoły
  Dla Rodziców/Druki; otrzymują je również rodzice/opiekunowie prawni od wychowawcy w pierwszych dniach września).

 3. W siatkę obowiązujących zajęć edukacji wczesnoszkolnej  wchodzą: dwie godziny języka angielskiego, jedna godzina zajęć komputerowych. Ponadto organizowane są lekcje religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a także etyki (dla chętnych)– jedna godzina zajęć tygodniowo (deklaracje do wypełnienia znajdują się na stronie szkoły; otrzymują je również rodzice/opiekunowie prawni od wychowawcy w pierwszych dniach września).

 4. W szkole ze względów bezpieczeństwa w szkole jest wytyczona tzw. strefa dla rodziców i uczniów.

 5. Po ukończeniu lekcji przez pierwszoklasistów wychowawcy odprowadzają dzieci do świetlicy wg zgłoszenia, a pozostali uczniowie są przekazywani rodzicom/opiekunom prawnym.

 6. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.

 7. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego dzieci otrzymują kluczyki do osobistych szafek w szatni.

 8. Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka, z której korzystają uczniowie zapisani na obiady (po opłaceniu posiłku) - drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu.

 9. Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy: dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka, chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.

 10. Strój na zajęcia wychowania fizycznego to: biała koszulka, granatowe ( czarne) spodenki, skarpety, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój należy włożyć do worka.

 11. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą dostosowaną do podziału godzin poszczególnych klas.

 12. Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego.

 13. Na terenie placówki (w godzinach urzędowania) uczniom w razie potrzeby służy pomocą pielęgniarka, psycholog i pedagog szkolny.

 14. W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego. Do pierwszego logowania należy podać wychowawcy swój adres e-mailowy.

 15. Zainteresowani uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach nauki pływania na Basenie Miejskim organizowanym przez „Klub Zdrowie".

 16. Pozostałe informacje dotyczące realizacji zadań statutowych na stronie internetowej szkoły.

Wyprawka pierwszaka - Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :