Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Dyrektor mgr Danuta Wójcik

 

Dyrektorem szkoły  jest  mgr Danuta Wójcik

Funkcję pełni od 1 stycznia 2000 r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

wtorek 15.00-16.00

 

 

Wicedyrektor mgr Aneta Derej

 

Funkcję pełni od 1 września 2019 r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

piątek 15.30-16.30

 

 

Wicedyrektor mgr Halina Mazgaj

 

Funkcję pełni od 3 lutego 2020 r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

czwartek 9.00-10.00

p.

Nazwisko Imię

 

Nauczany przedmiot

1.

Wójcik Danuta

Dyrektor szkoły

2.

Woźny Dorota

Surdopedagog, logopeda

3.

Derej Aneta

Nauczyciel wspomagający

4.

Antoszczyk Iwona

Edukacja wczesnoszkolna

5.

Banaś Ilona

Matematyka, terapia Biofeedback

6.

Bogacka Marta

Edukacja wczesnoszkolna,

Nauczyciel wspomagający

7.

Bogdoł Joanna

Nauczyciel wspomagający

8.

Borkowy - Karmańska Barbara

Edukacja wczesnoszkolna

9.

Borowska Elżbieta

Muzyka

10.

Bugla Joanna

Chemia

11.

Cebula Katarzyna

Religia

12.

Celińska Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

13.

Curyło Katarzyna

Historia, Wiedza o społeczeństwie

14.

Czernik – Kubiak Anita

Język polski

15.

Daniel Elżbieta

Edukacja wczesnoszkolna,

terapia Biofeedback

16.

Frączek Magdalena

Wychowanie fizyczne

17.

Garbocz Dariusz

Wychowanie fizyczne

18.

Glaesel Anna

Biblioteka

19.

Godula Natalia

Świetlica

20.

Jasek Aleksandra

Język polski,

terapia metodą Warnkego

21.

Jurczyński Szymon

Wychowanie fizyczne, Tenis

22.

Kit Anetta

Język niemiecki,

Wychowanie do życia w rodzinie

23.

Kliś Beata

Geografia

24.

Kornecka Małgorzata

Świetlica

25.

Kowalik Zenobia

Matematyka, Informatyka

26.

Kubeczko Magdalena

Pedagog

27.

Lis Zofia

Religia

28.

Lisowska Ewa

Nauczyciel wspomagający

29.

Majkowski Wojciech

Wychowanie fizyczne

30.

Matysiak Katarzyna

Pedagog

31.

Mazgaj Halina

Fizyka, Informatyka

32.

Milczarek Sylwia

Matematyka, Informatyka

33.

Nowak Katarzyna

Język polski

34.

Panczek Aleksandra

Język angielski

35.

Pisula Piotr

Historia, Edukacja dla bezpieczeństwa

36.

Piwowarczyk Alicja

Edukacja wczesnoszkolna

37.

Prusek Justyna

Nauczyciel wspomagający

38.

Rams Katarzyna

Biologia

39.

Sajewicz Artur

Wychowanie fizyczne

40.

Sawicka Grażyna

Język angielski

41.

Siemiątkowska Justyna

Świetlica

42.

Skarżyńska Karolina

Edukacja wczesnoszkolna, Etyka

43.

Sosna Barbara

Edukacja wczesnoszkolna

44.

Szostok Paulina

Język włoski

45.

Śramski Waldemar

Technika

46.

Titz Joanna

Język angielski

47.

Waśniowska Agnieszka

Język polski, Historia

48.

Włodarz Grażyna

Świetlica

49.

Wojtal Beata

Nauczyciel wspomagający,

terapia metodą Warnkego

50.

Wójcik Żaneta

Plastyka, Nauczyciel wspomagający

51.

Zarzecka Klaudia

Nauczyciel wspomagający

52.

Żogała Dominika

Nauczyciel wspomagający,

Język angielski

53.

Żuraw Beata

Matematyka

 

 

 

 

Grono pedagogiczne