Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Album zdjęć

Rozpoczęcie Roku Szkolnego
2019/2020

Europejski Dzień Języków

I sukcesy sportowe

Dzień tabliczki mnożenia

Wycieczka klas 5d i 5e

Warsztaty w Mediatece

Akcja Sprzątania Świata

Świetlicowy konkurs recytatorski

Wycieczka do
ZTM Katowice

Narodowe czytanie

Archipelag Skarbów

-warsztaty