Konferencja ,,Traces of Europe”

 

30 maja 2019r. odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty 3-letniego projektu ,,Traces of Europe” ,,Ślady Europy’’- zrealizowanego w ramach programu Erasmus + Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pani Dorota Gnacik-Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty, a także nauczyciele tyskich szkół podstawowych, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.W pierwszej części koordynator projektu Pani Aleksandra Panczek omówiła działania dokonane podczas 3-letniej współpracy  z krajami partnerskimi (Rumunią, Islandią, Włochami oraz Norwegią).Uczennice klas piątych podzieliły się wrażeniami z pobytu w Norwegii, zorganizowanego w ramach europejskiego tygodnia. Zebrani mieli także okazję obejrzeć krótką fotorelację . Tą część konferencji zakończył wykład n/t oceniania kształtującego  praktyce, który wygłosiła Pani Elżbieta Daniel oraz Pani Marta Bogacka.Drugą część konferencji otworzyła Pani Anna Krawczyk wykładem ,, Zanim, czyli o projektowaniu”. Następnie na scenie wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 9 im. Pluszowego Misia przedstawiając dramę ,,Crazy story” oraz wykonując taniec nowoczesny. Pani Beata Kopko –Dyrektor przedszkola poszerzyła wiedze uczestników spotkania na temat rozwijania kompetencji społecznych.Trzecią część konferencji stanowiły warsztaty. Każdy uczestnik mógł wybrać jedną spośród następujących propozycji:-,,Pracownia makersów - jak wykorzystać to, co mamy wokół,  by zmajstrować     robota ?” prowadzony przez Panią Mariolę Fik. -„Beginning literacy  -wprowadzamy najmłodszych w świat  literatury’’ prowadzony przez Panią Beatę Kopko. -„Gamebased learning-wykorzystanie gier i zabaw w nauczaniu języków obcych” prowadzony przez Panią Karolinę  Kępską.Dzięki unijnym funduszom i udziałowi w programie zarówno nauczyciele jak i uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych kompetencji , które zaowocują w przyszłości.

 

Uwaga uczniowie klas piątych!

 

Ogłaszamy nabór kandydatów na wyjazd do Norwegii

w terminie 11 - 18 maja 2019 r.

w ramach programu Erasmus+.

Termin składania wniosków: 10.04.2019r.

Regulamin wyjazdu oraz wniosek pobierz tutaj.

W dniach od 11.03 do 15.03.2019r. nauczyciele Aleksandra Panczek oraz Aleksandra Jasek uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu we Włoszech. Warsztaty pt.,, Kompetencje społeczne, emocjonalne oraz obywatelskie” odbyły się w ramach programu Erasmus +. W trakcie pobytu uczestnicy podzielili się dobrymi praktykami z innymi nauczycielami z Islandii, Rumunii, Norwegii oraz Włoch, biorącymi udział we wspólnym projekcie ,,Traces of Europe”.

Pierwszego dnia nauczyciele z Norwegii oraz Polski przedstawili najlepsze praktyki dotyczące kompetencji społecznych oraz obywatelskich. Następnie wszyscy uczestniczyli w zajęciach otwartych, prowadzonych przez nauczycieli ze szkoły podstawowej w Travo. Zaprezentowano następujące metody pracy: Lion’s Quest, Thymio the Robot, współpraca w grupach-tworzenie wspólnego rysunku bez porozumiewania się pomiędzy uczniami, gra ,,Samuraj”.

Drugiego dnia warsztaty prowadził Giacomo Pratissoli autor podręcznika metodyczne opartego na programie profilaktyczno-wychwawczym Lion’s Quest, który bazuje na założeniach i zasadach edukacji społeczno-emocjonalnej (SEL).

Trzeciego dnia kontynuowane były zajęcia z Giacomo Pratissoli, ale tym razem nacisk położony został na wykorzystanie ruchu podczas wdrażania elementów kompetencji emocjonalnych, społecznych i obywatelskich. Po zajęciach w obecności burmistrza miasta Travo, rodziców oraz nauczycieli nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic, które prezentowały ważne postacie ,mające istotny wpływ na historię danego państwa. Polska tablica przedstawiała wizerunek papieża Jan Pawła II.

Czwartego dnia nauczyciele zwiedzili Florencję.

W ostatnim dniu nauczyciele odwiedzili szkołę w malowniczym miasteczku Bobbio, gdzie brali udział w zajęciach otwartych w klasach 4-6, dotyczących cyberprzemocy oraz wolontariatu.

Zwieńczeniem pobytu było napisanie konspektów lekcji na platformie leraningdesigner.com z wykorzystaniem poznanych metod.

WŁOCHY

 

 

 

 

 

 

Dnia 14 maja w naszej szkole odbył się dzień Erasmusa+ oraz patrona naszej szkoły. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w uroczystej akademii, podczas której mogli m.in. wysłuchać piosenek w języku angielskim, norweskim i włoskim, zobaczyć bawarskie stroje oraz poznać łamańce językowe w języku niemieckim. Po skończonej akademii uczniowie udali się w raz z wychowawcami do klas, gdzie obejrzeli prezentacje o krajach biorących z nami udział w projekcie Erasmus+ "Traces of Europe" przygotowane przez uczniów i nauczycieli tamtejszych szkół. Po poszerzeniu swojej wiedzy na temat kultury i tradycji danych krajów, uczniowie wszystkich klas udali się do sal multimedialnych i wzięli udział w quizie Kahoot, który sprawdził jak dużo wiemy po dwóch latach współpracy z Włochami, Rumunią, Islandią i Norwegią. Zwieńczeniem tego międzynarodowego dnia było zaprojektowanie maskotki, która reprezentuje patrona i ducha naszej szkoły. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością

i stworzyli piękne plakaty, które można podziwiać na korytarzach naszej szkoły.

TRACES OF EUROPE! – Ślady Europy

 

W dniach od 25.09. do 29.09.2017r. w naszej szkole w ramach programu Erasmus + gościliśmy nauczycieli z Islandii, Włoch, Rumunii oraz Norwegii. Z tej okazji, w pierwszym dniu wizyty, odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyła p. Dorota Gnacik dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach. Uczniowie przygotowali przedstawienie w języku angielskim i włoskim pt. „Złotowłosa i trzy niedźwiadki” oraz zaprezentowali narodowe tańce krajów uczestniczących w projekcie. Polskim akcentem były występy uczniów kl. I-III –wiersze i piosenki w gwarze śląskiej oraz gra na dzwonkach chromatycznych. Pani Dorota Gnacik przygotowała dla gości prezentację opisującą polski system edukacji oraz źródła jej finansowania, a także przekazała informacje dotyczące funkcjonowania tyskich szkół i placówek oświatowych. W ramach projektu nasza szkoła wdraża innowacyjne nauczanie metodą GBL (ang. game-based learning), czyli za pomocą gier (głównie z wykorzystaniem TIK-u, ale nie tylko). Podczas tego tygodnia zorganizowaliśmy dwudniowe zewnętrzne szkolenie warsztatowe prezentujące metodę oraz przeprowadziliśmy wiele lekcji otwartych. Jedna z nich, odbyła się w Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach. Każdy z nauczycieli krajów uczestniczących w projekcie miał również okazję do przedstawienia swoich dobrych praktyk w zakresie metody. Kluczowym momentem wizyty gości było wspólne tworzenie i prezentacja tytułowego śladu, który ma pozostać na trwałe w pamięci osób uczestniczących w projekcie. Traces of Europe! to nie tylko wymiana doświadczeń w nauczaniu, ale także prezentacja zwyczajów i kultury danego kraju, dlatego w wolnym czasie zorganizowaliśmy również wycieczkę do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, wspólną naukę jazdy na łyżwach na tyskim lodowisku oraz spacer wzdłuż Jeziora Paprocańskiego.

 

ICELAND

W dniach od 20.03.2017r. do 26.03.2017r. dwóch nauczycieli p. Beata Kopko i p. Agata Olczak wybrało się w daleką podróż do krainy lodu - Islandii. Po wylądowaniu w Reyjkaiviku przemierzyły 425 km do północnej stolicy kraju Akureyri. 
W szkole Sidoskuli zostały przywitane przez dyrektora i wszystkich uczniów islandzkimi i angielskimi piosenkami. Sidoskoli jest jedną z siedmiu szkół w Akureyri. Uczy się w niej ponad czterystu uczniów w klasach od 1 do 10. Uczniowie z różnych klas byli naszymi przewodnikami podczas pierwszego przedpołudnia. Partnerzy programu mogli zobaczyć i podziwiać bogate zaplecze islandzkiej szkoły gdzie oprócz regularnych sal ( mieszczących około 40 uczniów) znajdują się również: pracownia artystyczna, pracownia techniczna, sala do nauki gotowania, oraz liczne kąciki zabaw i odpoczynku dla uczniów).  Jako ostatnią odwiedziliśmy ogromną salę gimnastyczną gdzie właśnie trwały zmagania sportowe islandzkiej młodzieży (zwis na drążku, pompki na czas, tor przeszkód zakończony wspinaniem się po linie itp). Następnie mogliśmy uczestniczyć w lekcjach otwartych w klasach młodszych gdzie obserwowaliśmy wykorzystanie innowacyjnej metody nauki czytania i pisania - Beginning Literacy. Po wizycie w szkole zostaliśmy oficjalnie przywitani przez burmistrza miasta Akureyri, który zaprezentował nam film o mieście i zaprosił na wykład o wykorzystaniu ekologicznych rozwiązań naturalnych źródeł energii w Islandii. Wieczorem mieliśmy okazje posmakować islandzkiej kuchni w jednej z najbardziej znanych restauracji w mieście. Czas spędzony w Islandii zaowocował stworzeniem konspektów zajęć do wykorzystania w Polsce. Po wizycie w Akureyri p. Kopko i p.Olczak przeprowadziły spotkanie szkoleniowe z nauczycielami, gdzie oprócz zapoznania z zagadnieniami kulturowymi państwa przedstawiły założenia metody Beginning Literacy.

WIZYTA W NORWEGII

W dniach od 2 do 6 listopada 2016r. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach uczestniczyli w spotkaniu transnarodowym w Sandnes w Norwegii, w ramach realizowanego projektu Erasmus +.  Wspólnie z nauczycielami ze  szkół podstawowych z Norwegii, Islandii, Włoch oraz wychowawcami przedszkola w Rumunii opracowali plan działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu na najbliższy rok szkolny. Efektem spotkania było wypracowanie narzędzi diagnostycznych dotyczących funkcjonowania systemów oświaty w różnych krajach europejskich oraz wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli o samym projekcie Erasmus +. Ponadto dzięki działaniom zespołu włoskiego powstała anglojęzyczna strona internetowa  http://vittovolte.wixsite.com/tracesofeurope  , gdzie na bieżąco można śledzić podejmowane przez szkoły uczestniczące zadania.
DZIEŃ ERASMUSA
17 maja 2017 r obchodziliśmy szkolne święto pn. „Dzień Erasmusa +”. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia podsumowująca pierwszy rok współpracy z krajami partnerskimi: Islandią, Norwegią, Włochami i Rumunią.
Uczniowie przygotowali przedstawienie w języku angielskim i włoskim pt. „Złotowłosa i trzy misie”, baśń brytyjskiego autora Roberta Southeya. Pod nadzorem nauczycieli przygotowali także narodowe potrawy krajów partnerskich, prezentacje multimedialne oraz ciekawostki na temat państw uczestniczących w projekcie.
Polskim akcentem był ludowy taniec śląski- trojak.
Na zakończenie cała szkoła zaśpiewała i zatańczyła piosenkę ,,Happy Dance”, która jest utworem przewodnim realizowanego projektu.
Z przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła
otrzymała fundusze na realizację projektu
Erasmus + Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji
i wymiana dobrych praktyk.

            

O projekcie Erasmus +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

Tytuł :„TRACES OF EUROPE  ŚLADY EUROPY ”

Czas trwania : 3 lata, start: wrzesień 2016
Budżet: 29 900 euro
6 krajów partnerskich: ISLANDIA, WŁOCHY, ANGLIA, RUMUNIA, NORWEGIA, POLSKA.
 
Założenia projektu:
Projekt ma na celu wymianę i wdrażanie innowacyjnych metod umożliwiając tym samym rozwój u uczniów ośmiu kluczowych kompetencji EUROPA 2020, tj. komunikacji w języku ojczystym, komunikacji w języku obcym, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności społecznych, umiejętności uczenia się, umiejętności korzystania z TIK-u, poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości, umiejętności kulturowych i ich wyrażania poprzez sztukę, muzykę, taniec itd. Każdy z krajów jest ekspertem w jakiejś innowacyjnej metodzie służącej opanowaniu jednej z wyżej wymienionych kompetencji.
Nasza szkoła ma być ekspertem w zakresie nauczania języków obcych metodą GBL (ang. game-based learning), czyli za pomocą gier (głównie z wykorzystaniem TIK-u, ale nie tylko).
W ciągu 3 lat zaplanowaliśmy 3 spotkania transnarodowe (organizacyjno-robocze), 6 spotkań szkoleniowych dla kadry nauczycielskiej, oraz 1 spotkanie dla uczniów.
Plan poniżej:
 
Rok  szkolny 2016/2017
1) Norwegia- spotkanie transnarodowe  - 3 nauczycieli
2) Włochy - spotkanie szkoleniowe dotyczące TIK-u - 2 nauczycieli
3) Islandia - spotkanie szkoleniowe dotyczące nauczania czytania (język ojczysty) - 2 nauczycieli
Rok szkolny 2017/2018
4) Polska - spotkanie szkoleniowe dotyczące nauczania języków obcych
5) Włochy - spotkanie transnarodowe - 3 nauczycieli
6) Anglia - spotkanie szkoleniowe dotyczące umiejętności społecznych – 2 nauczycieli
Rok szkolny 2018/2019
7) Rumunia-spotkanie szkoleniowe dotyczące umiejętności społecznych i świadomości kulturowej
8)Norwegia-spotkanie szkoleniowe dotyczące matematyki i przyrody
9) Anglia-tydzień europejski - spotkanie dla dzieci
10) Islandia - spotkanie transnarodowe, podsumowujące projekt.
Podczas spotkań szkoleniowych trwających  około 5 dni planujemy:
1)wymianę dobrych praktyk dotyczących  wybranej kompetencji
2) udział w szkoleniu dotyczącym pracy innowacyjną metodą w zakresie danej kompetencji
3) praca z uczniami danego kraju- praktyczna część wdrażania metody/dobrych praktyk
4) przygotowanie scenariuszy zajęć, które będziemy realizować po powrocie do domu
5) umieszczenie śladu (TRACE) w miejscu publicznym
6) Spotkanie z rodzicami promujące program Erasmus +
Po powrocie ze szkolenia dzielimy się wiedzą z resztą grona.
 
Przez kolejne 3-4 miesiące po każdym spotkaniu wdrażamy metodę zaprezentowaną przez dany kraj oraz dobre praktyki od pozostałych partnerów, a następnie dokonujemy ewaluacji. W międzyczasie na stronie projektu publikujemy scenariusze zajęć, gotowe ćwiczenia, pomysły, refleksje dotyczące danej metody lub kompetencji.
Planujemy również kilka spotkań online z uczniami (Skype, etwinning), a także prezentacje dotyczące kultury danego kraju.
 
Tytułowy ŚLAD (TRACE) jest czymś co ma pozostać na trwałe w pamięci osób dotkniętych bezpośrednio oraz niebezpośrednio przez projekt, tj. nauczycieli (nowe metody, umiejętności, doświadczenia), uczniów (nowe kompetencje) , rodzin, władz miasta, przechodniów mijających ślad - pomnik pozostawiony w miejscu  publicznym, który ma symbolizować jedność Europy i zamiłowanie do nauki. (Love for learning).

 

 

WIZYTA WE WŁOSZECH

 

Wdrażanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania uczniów oraz w strategie instruktażowe dla nauczycieli. Propagowanie nauk przyrodniczo-techniczno-matematycznych.
Włochy 2016r.
 
Pierwsze spotkanie nauczycieli, w ramach działań związanych z nauczaniem, uczeniem się i szkoleniem odbyło się we Włoszech w dniach 12.12.-17.12.2016r. W wyjeździe uczestniczyło dwóch nauczycieli z naszej szkoły p. Sylwia Milczarek oraz p. Agata Olczak.
Spotkanie rozpoczęliśmy od przywitania przez uczniów szkoły w Travo oraz przedstawicieli władz lokalnych. Wzięliśmy udział w zabawie integracyjnej i wysłuchaliśmy koncertu muzycznego klas starszych.
W pierwszym dniu naszego pobytu zespół z każdego kraju miał okazję przedstawić metodę wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnej, z której najczęściej korzysta w szkole. Polskę reprezentowała p. Sylwia Milczarek, która w interaktywny sposób wprowadziła nas w świat kodowania. Każdy z uczestników miał okazję "pobawić" się w programistę. Przedstawiciele pozostałych krajów zaprezentowali nam używane przez nich aplikacje, które znajdują swoje zastosowanie na lekcjach zajęć komputerowych, matematyki oraz wszystkich przedmiotów w ramach edukacji wczesnoszkolnej, bloku matematyczno – przyrodniczego i bloku humanistycznego w klasach 4-6. Popołudnie spędziliśmy na pracy z włoskimi uczniami nad kodowaniem bez komputera. Mieliśmy okazję poobserwować uczniów, którzy na stworzonej przez siebie mapie do kodowania wyznaczali trasę swoim robotom. Drugi dzień pobytu we Włoszech był okazją do uczestnictwa w niezwykle inspirujących warsztatach prowadzonych przez znanego we Włoszech trenera nauczycieli Alessandrę Sierrę. Pierwsza część warsztatów wprowadziła nas w kreatywny świat metody TINKering . Najpierw samodzielnie próbowaliśmy zbudować obwód elektryczny, następnie w małych grupach zmierzyliśmy się z zadaniem zbudowania robota do rysowania. Materiały : weź co masz pod ręką. Schemat pracy: bądź kreatywny! Nic i nikt Cię nie ogranicza. Pracuj jak lubisz. Metoda pokazana przez Alessandrę to praktyczne doświadczenie. Ucząc się na błędach, bez ograniczeń czasowych, poszukujemy i wymyślamy. W drugiej części warsztatów używaliśmy popularnych już w szkole w Travo robotów edukacyjnych, w tym mi.in. beebotów, bluebotów, ozobotów, Dasha i Dota oraz lego Weedo. Praca z wykorzystaniem interaktywnych „zabawek” była o tyle inspirująca, iż w nowym roku kalendarzowym uczniowie naszej szkoły będą mogli zdobytą przez nas wiedzę wykorzystać w nauce na zakupionych przez Radę Rodziców robotów Dasha i Dota.
Przed pracą kolejnego dnia mieliśmy okazję odwiedzić szkołę i przedszkole naszych włoskich partnerów z projektu. Następnie w grupach projektowaliśmy lekcje z użyciem technologii informacyjno – komunikacyjnej za pomocą programu learning designer http://learningdesigner.org/. Ostatnie dwa dni to zapoznawanie się z licznymi aplikacjami, programami oraz metodami integrującymi TIK do nauczania w klasie. Koordynator włoskiego projektu Vittoria Volterrani zaprezentowała nam szereg użytecznych rozwiązań, które na koniec umieściliśmy w przykładowych konspektach lekcji do wykorzystania przez nauczycieli w szkołach.
Podsumowaniem tygodnia we Włoszech była wspólna kolacja, gdzie oprócz wymiany wrażeń dotyczących spotkania wzięliśmy udział w zabawie integracyjnej. Czas spędzony we Włoszech był inspirujący i dał nam gotowe metody pracy, które w najbliższych trzech miesiącach wdrażać będziemy w naszej szkole. 
 

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :