Egzamin ósmoklasisty 2024r.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Komunikat o przyborach pomocniczych 

Komunikat o dostosowaniach

Informatory egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów w 2024r.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI

I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty 2023r.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Komunikat o przyborach pomocniczych 

Komunikat o dostosowaniach

Informatory egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów w 2023r.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI

I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty 2022r.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne -czerwiec 2020

Komunikat o przyborach pomocniczych 

Komunikat o dostosowaniach

Harmonogram egzaminów w 2022r.

 

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI

I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty -wytyczne GIS, MEN, MZ

Egzamin ósmoklasisty -procedury dla ucznia

Uwaga!!

 

Z powodu COVID-19  egzaminu ósmoklasisty zostaje przesunięty.

O nowych terminach będziemy informować w późniejszym czasie.

 

Przypomnienie warunków i zasad obowiązujących

podczas egzaminu ósmoklasisty

Dla ósmoklasistów

 

Egzamin ósmoklasisty 2021r.

Formuła arkuszy egzaminacyjnych w 2021r.

Egzamin ósmoklasisty 2020r.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne -czerwiec 2020

Komunikat o przyborach pomocniczych 

Komunikat o dostosowaniach

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminów w 2021 r.

Istotne wytyczne dla zdających i ich rodziców/opiekunów dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty (E8)

 

Egzamin ósmoklasisty- maj 2021

Ważne informacje o sposobie przeprowadzania egzaminu

 

NOWA AKTUALIZACJA !!!  19.04.2021r.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI

I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :