Uczestniczymy :

Współpracujemy :

Więcej informacji na temat egzaminu na: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/