Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Dokumenty szkolne 2019 / 2020

Klasy I - III

Klasy IV - VIII

Statut SP 36 Tychy

Procedury zwalniania i usprawiedliwiania

PSO matematyka

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW dla klasy I - VIII obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021