Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Program wychowawczo - profilaktyczny

Dokumenty szkolne 2022 / 2023

Klasy I - III

Klasy IV - VIII

Statut SP 36 Tychy

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa

Procedury zwalniania i usprawiedliwiania

PSO i wymagania język angielski

PSO klasy I - III

PSO religia

wymagania klasa I 

wymagania klasa II 

wymagania klasa III 

PSO fizyka

PSO historia

PSO  i wymagania język angielski
kl IV-VIII

PSO język niemiecki klasy 7,8

wymagania język niemiecki klasy 7,8

PSO matematyka

wymagania matematyka klasy 4

wymagania matematyka klasy 5

wymagania matematyka klasy 6

wymagania matematyka klasy 7

wymagania matematyka klasy 8

PSO religia

wymagania religia klasy 4

wymagania religia klasy 5

wymagania religia klasy 6

wymagania religia klasy 7

wymagania religia klasy 8

PSO technika klasy 

PSO WOS

PSO biologia

wymagania biologia klasa 5

wymagania edb 

wymagania wos

wymagania biologia klasa 6

wymagania biologia klasa 7

wymagania biologia klasa 8

PSO przyroda

wymagania przyroda klasa 4

PSO j.polski

wymagania j.polski klasa 8

wymagania j.polski klasa 6

wymagania j.polski klasa 7

PSO muzyka

wymagania muzyka

wymagania klasa I 

wymagania klasa II

wymagania klasa III

PSO plastyka

PSO informatyka 

wymagania informatyka klasy 4

wymagania informatyka klasy 5

wymagania informatyka klasy 6

wymagania informatyka klasy 7

wymagania informatyka klasy 8

wymagania historia klasa 4

wymagania fizyka klasa 7

wymagania historia klasa 5

wymagania historia klasa 6

wymagania historia klasa 7

wymagania historia klasa 8

PSO wychowanie fizyczne klasy 4 - 8

wymagania wychowanie fizyczne klasy 4 - 8

PSO chemia

PSO geografia

wymagania chemia klasa 7

wymagania chemia klasa 8

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu

Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW dla klasy I - VIII obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023

wymagania fizyka klasa 8

wymagania j.polski klasa 5

wymagania j.polski klasa 4

PSO edb

wymagania geografia klasa 5

wymagania geografia klasa 6

wymagania geografia klasa 7

wymagania geografia klasa 8

PSO etyka