PSO etyka

wymagania geografia klasa 8

wymagania geografia klasa 7

wymagania geografia klasa 6

wymagania geografia klasa 5

PSO edb

wymagania j.polski klasa 4

wymagania j.polski klasa 5

wymagania fizyka klasa 8

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW dla klasy I - VIII obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu

Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej

wymagania chemia klasa 8

wymagania chemia klasa 7

PSO geografia

PSO chemia

wymagania wychowanie fizyczne klasy 4 - 8

PSO wychowanie fizyczne klasy 4 - 8

wymagania historia klasa 8

wymagania historia klasa 7

wymagania historia klasa 6

wymagania historia klasa 5

wymagania fizyka klasa 7

wymagania historia klasa 4

wymagania informatyka klasy 8

wymagania informatyka klasy 7

wymagania informatyka klasy 6

wymagania informatyka klasy 5

wymagania informatyka klasy 4

PSO informatyka 

PSO plastyka

wymagania klasa III

wymagania klasa II

wymagania klasa I 

wymagania muzyka klasy 4-7

PSO muzyka

wymagania j.polski klasa 7

wymagania j.polski klasa 6

wymagania j.polski klasa 8

PSO j.polski

wymagania przyroda klasa 4

PSO przyroda

wymagania biologia klasa 8

wymagania biologia klasa 7

wymagania biologia klasa 6

wymagania wos

wymagania edb 

wymagania biologia klasa 5

PSO biologia

PSO WOS

PSO technika 

wymagania religia klasy 8

wymagania religia klasy 7

wymagania religia klasy 6

wymagania religia klasy 5

wymagania religia klasy 4

PSO religia

wymagania matematyka klasy 8

wymagania matematyka klasy 7

wymagania matematyka klasy 6

wymagania matematyka klasy 5

wymagania matematyka klasy 4

PSO matematyka

wymagania język niemiecki klasy 7,8

PSO język niemiecki klasy 7,8

PSO  i wymagania język angielski
kl IV-VIII

PSO historia

PSO fizyka

wymagania klasa III 

wymagania klasa II 

wymagania klasa I 

PSO religia

PSO klasy I - III

PSO i wymagania język angielski

Procedury zwalniania i usprawiedliwiania

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa

Statut SP 36 Tychy

Klasy IV - VIII

Klasy I - III

Dokumenty szkolne 2023 / 2024

Program wychowawczo - profilaktyczny

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :