Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

W dniach od 10-14 lutego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole zostało podjętych wiele działań w celu propagowania zachowań bezpiecznych przez dzieci i młodzież naszej szkoły. W trosce o dobro naszych wychowanków, zarówno na zajęciach informatyki jak również zajęciach z wychowawcą przeprowadzono szereg pogadanek, quizów. Uczniowie mieli okazje obejrzeć filmy na temat hejtu oraz dbałości swoją prywatność. Wykorzystano również do tego celu wiele stron edukacyjnych jak i gier o charakterze edukacyjny, które mają za zadanie promować i uczyć bezpiecznych zachowań

Dzień Bezpiecznego Internetu

2020 rok

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Z okazji obchodzonego 11 lutego 2020 r. Dnia Bezpiecznego Internetu, w ponad 100 państwach na całym świecie, przez cały miesiąc luty podejmowane będą inicjatywy promujące bezpieczne i pozytywne wykorzystywanie nowych technologii przez dzieci, młodzież i dorosłych.

 

W działaniach ujęto także przygotowanie plakatu przez każdą klasę pod hasłem

Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”.