W czasie, kiedy szkoły są zamknięte z powodu zagrożenia epidemicznego, uczniowie uczą się w domu. Wymaga to ścisłej współpracy rodziców z nauczycielami oraz zdyscyplinowania

i motywacji do pracy ze strony uczniów.

W związku z tym przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących tego, jak zorganizować naukę dzieci w domu, dbać o ich odpowiedni poziom motywacji oraz bezpieczeństwo w sieci.

 

 

Jak efektywnie uczyć się w domu?

 

Wskazówki dla ucznia:

 

 • samodzielnie lub z rodzicem ustal plan dnia, w którym znajdziecie czas przeznaczony na naukę,
 • zorganizuj swoje miejsce pracy, aby Cię nic nie rozpraszało,
 • sprawdzaj systematycznie wiadomości, które otrzymujesz i od razu wykonuj zadania zlecone przez nauczyciela,
 • w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,
 • jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu,
 • staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze,
 • rób krótkie przerwy w nauce (5-10 minut),
 • jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.

 

Wskazówki dla rodzica:

 

 • dopilnuj, by dziecko wstawało o stałej porze,
 • planuj z dzieckiem ich dzień,
 • ustal z dzieckiem godziny, w których będzie się uczyło
 • pomóż mu określić, czego ma się nauczyć,
 • nie przerywaj dziecku zajęć ( nie wołaj do telefonu, na obiad),
 • zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie,
 • chwal dziecko po każdej zrobionej partii materiału, podkreślaj sukcesy,
 • nie wyręczaj dziecka w odrabianiu prac domowych.

 

Na zakończenie:

 

Najważniejsze informacje na temat pamięci i higieny pracy umysłowej w domu:

 

  Pamięć a higiena pracy umysłowej w domu. 842.06 KB

 

 

 

Bezpieczeństwo i higiena podczas nauki

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :