ZAPAMIĘTAJ numery alarmowe 

 

      Pogotowie ratunkowe............999

      Policja....................................997

      Straż Pożarna.........................998

      Numer alarmowy....................112

 

 

 

Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

"Non Scholae Sed Vitae Discimus"  

„Nie Dla Szkoły Lecz Dla Życia Uczymy Się”  

 

 Jesteśmy szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku,

obywateli Europy tak, by potrafili radzić sobie

w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła

coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie

o zasadach moralnych, oraz...uśmiechu na twarzy.

Brygada 36 - ta wyróżniona 

 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Historycznej "Nad nami Orzeł Biały". Ku naszej radości Jury postanowiły wyróżnić występ naszych uczniów.

 

Wykonawcom składamy serdeczne gratulacje
i życzymy dalszych sukcesów. 

3b podczas śnieżnej zabawy

 

 

 

PILNE!!!                                                           

                                                                                                                                     15.01.2021r.

 

 Od 18 stycznia 2021r.
  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

dla klas 1 - 3 prowadzone są w trybie stacjonarnym
(stołówka i świetlica pracuje na zasadach określonych
na dzień 1 września 2020r.)

 

 

W klasach  4 - 8 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
zostają utrzymane 
w formie kształcenia na odległość - nauczanie zdalne.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w mobidzienniku.
 

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o nowych
inicjatywach skierowanych do uczniów:
poradni online „Zawsze jest jakieś wyjście”
oraz programie profilaktyki uniwersalnej
„Loguj się z głową”.

Poradnia online „Zawsze jest jakieś wyjście”
łączy użytkowników poszukujących pomocy:
psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni online wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Ważną funkcją poradni online jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców.

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni online profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni online profilu instytucji publicznej właściwej dla danej sprawy.

Do upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”, który powstał z inspiracji i współpracy MEiN oraz Ministerstwa Zdrowia.

Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.

 

 

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu

 „Wirusoochrona”.

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach organizuje na terenie woj. śląskiego akcję informacyjno-edukacyjną pt. „Wirusoochrona”.

Akcja jest organizowana ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Informacje dotyczące akcji są dostępne pod adresem:

 

https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/wojewodzka-akcja-informacyjno-edukacyjna-pt-wirusoochrona

 

#Szczepimy się

 

28 stycznia jest Międzynarodowy  Dzień LEGO. 

 

Zachęcamy uczniów, aby pochwalili się swoimi niesamowitymi  budowlami, pojazdami i postaciami z klocków LEGO.

 

Termin nadsyłania zdjęć  do środy ( 27.01. 2021r. ) 

 

 

Aleksandra Jasek 

Anita Czernik - Kubiak

NOWE GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MAGDALENA KUBECZKO

08.00-12.00

08.00-12.00

08.55- 12.55

11.30-15.30

11.00-15.00

KATARZYNA MATYSIAK

11.00-15.00

11.15-15.45

12.30-16.30

08.00-11.00

8.00-12.30

List prezesa UODO

Pamięć o ofiarach Holokaustu

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu to święto obchodzone w rocznicę wyzwolenia byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. Zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r. W tym dniu na całym świecie odbywają się wydarzenia oraz inicjatywy upamiętniające.

Tegoroczne obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu będą miały przede wszystkim wirtualny charakter. 

materiały edukacyjne