lwy

hokej1

szkoła

uni

 

 

 

Uczestniczymy :

Współpracujemy :

 

Kalendarz 2017 / 2018

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2017 r.

 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie zimowe

 

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca – 3 kwietnia 2018 r. 

 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

22 czerwca 2018 r.

 

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

Ferie letnie 

 

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Harmonogram konsultacji

Harmonogram zebrań z rodzicami

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018:

 

  1. 22 grudnia 2017 - piątek – Jasełka i spotkania wigilijne;

  2. Rekolekcje wielkopostne – 3 dni, termin po uzgodnieniu z parafią;

  3. 2 maja 2018 r. – środa – Święto Flagi (po odpracowaniu 7.04.2018r.)

  4. 4 maja 2018 r. – piątek (po odpracowaniu 21.04.2018r.)

  5. 14 maja 2018 r. – poniedziałek – Dzień Erasmusa połączony ze Świętem Patrona szkoły

  6. 30 maja 2018r. – środa - obchody Dnia Dziecka połączone z Dniem Sportu

  7. 1 czerwca 2018 r. – piątek– po Bożym Ciele

  8. 21 czerwca 2018 r. – czwartek – Dzień pustej klasy

 

W dniach, o których mowa w pkt. 1-2 i 5-7 szkoła organizuje uczniom zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.

 

I okres trwa : od 4 września 2017 r. do 28 stycznia 2018 r.

II okres trwa : od 12 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.