lwy

hokej1

szkoła

uni

 

 

 

Uczestniczymy :

Współpracujemy :

Dyrektor mgr Danuta Wójcik

Dyrektorem szkoły  jest

mgr Danuta Wójcik

Funkcję pełni od 1 stycznia 2000r.

 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

wtorek: 14.30-15.30

 

 

 

Wicedyrektor mgr Agata Olczak

Wicedyrektorem szkoły jest 

mgr Agata Olczak

Funkcję pełni od 1 września 2015r.

 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

środa: 13:30 - 14:30

 

 

Wicedyrektor mgr Dorota Woźny

 

Wicedyrektorem szkoły jest

mgr Dorota Woźny

Funkcję pełni od 1 września 2017r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

piątek: 16:35 - 17:35

 

Grono pedagogiczne:

1. Olczak Agata

2. Woźny Dorota

3. Banaś Ilona

4. Bogdan Zofia

5. Bogdoł Joanna

6. Budny Magdalena

7. Cebula Katarzyna

8. Dziadek Katarzyna

9. Frączek Magdalena

10. Garbocz Dariusz

11. Godula Natalia

12. Grzybek Anna

13. Hałas Piotr

14. Hypiak Janina

15. Jagiełka Malwina

16. Janowska Jolanta

17. Jasek Aleksandra

18. Kapinos Beata

19. Kit Anetta

20. Kliś Beata

21. Kopko Beata

22. Kornecka Małgorzata

23. Kowalik Zenobia

24. Kowalska Halina

25. Lisowska Ewa

26. Łyczany Janusz

27. Majdiuk Bożena

28. Majdiuk Paulina

29. Majkowski Wojciech

30. Mićko Karolina

31. Milczarek Sylwia

32. Nowak Katarzyna

33. Olech-Oziembała Katarzyna

34. Panczek Aleksandra

35. Piwowarczyk Alicja

36. Prusek Justyna

37. Rams Katarzyna

38. Sajewicz Artur

39. Słaboń Anna

40. Sosna Barbara

41. Stawiarz Grażyna

42. Ściuk Beata

43. Świerczyńska Aneta

44. Titz Joanna

45. Tomanek Krystyna

46. Włodarz Grażyna

47. Wójcik Żaneta

48. Załęcka Bożena

49. Żurek Gabriela

Innowacje Pedagogiczne 2016/2017

 

„MYŚLĘ WIĘC KODUJĘ – programowanie dla juniora z edukacji wczesnoszkolnej”

Innowacja ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia poprzez nauczanie języka nowoczesnych technologii – „języka kodowania”. Jest realizowana w klasie 2a i 2e na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej i komputerowych, podczas których uczniowie stają się świadomymi odbiorcami technologii informacyjno-komunikacyjnej  i potrafią przy jej wykorzystaniu  realizować własne pomysły i projekty.

 

“MYŚLĘ, WIĘC KODUJĘ - sztuka programowania dla klas IV - program innowacji pedagogicznej z matematyki”

“Myślę, więc koduję - sztuka programowania dla klas IV” to program opierający się na założeniu uznającym programowanie za kluczową kompetencję XXI wieku.

Nauczanie programowania nie jest celem samym w sobie, ale wzbogaca nauczanie, integruje i rozwija treści w nim zawarte w twórczy sposób, w naszym przypadku w szczególności nauki ścisłe - matematykę.

Innowacja stanowi zatem wzbogacenie programu edukacyjnego o oddziaływanie wielozmysłowe w nauczaniu matematyki, a w szczególności zwrócenie uwagi na elementy podstaw programowania. Uzupełnienie  o takie oddziaływania wspiera bazę, w oparciu o którą dziecko tworzy pojęcia i wszechstronne umiejętności m.in. matematyczne.