lwy

hokej1

szkoła

uni

 

 

 

Uczestniczymy :

Współpracujemy :

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

"Non Scholae Sed Vitae Discimus"  

„Nie Dla Szkoły Lecz Dla  Życia Uczymy Się”  

 

 Jesteśmy szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku,

obywateli Europy tak, by potrafili radzić sobie

w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła

coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie

o zasadach moralnych, oraz...uśmiechu na twarzy.

ZAPAMIĘTAJ numery alarmowe 

 

Pogotowie ratunkowe............999

Policja....................................997

Straż Pożarna.........................998

 

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Informacja dla rodziców dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

       „Nauka to pokarm dla rozumu.”

                                                Lew Tołstoj

 

   W słoneczny poranek 3 września 2018 roku 477 uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach rozpoczęło rok szkolny 2018/2019. Pani Dyrektor – Danuta Wójcik – witając uczniów po wakacyjnej przerwie, życzyła im, by każdy nadchodzący dzień, był dla nich wspaniałą przygodą oraz szansą na rozwijanie swoich talentów i pasji . Inaugurację nowego roku szkolnego uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klas piątych oraz ich wychowawców.